Monthly Archives: Июль 2013

Александров Ю. В. Астрономія 11 клас: Книга для вчителя ОНЛАЙН

Александров Ю. В. Астрономія. 11 клас: Книга для вчителя./ Ю. В. Александров, А. М. Грецький, М. П. Пришляк. — , 2005. — 256 с.

Мета цієї книги — допомогти вчителеві сформувати в учнів необхідні уявлення з астрономії. Посібник містить найважливіші астрономічні поняття, методику проведення навчальних астрономічних спостережень, теми реферативних робіт, цікаві задачі з астрономії та допоміжні матеріали. Крім того, у посібнику наведено матеріали до проведення уроків астрономії.

Арестенко Г. П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики основної школи ОНЛАЙН

Арестенко Г. П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики основної школи.— X., 2011.— 128 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 5 (89)).

У програмі фізики у 7-9 класах запропонована велика кількість лабораторних робіт, у 7 класі — 12, 8-му — 14 і 9-му — 11. Посібник містить розроблені детальні інструкції до кожної роботи.

Карпухіна О. О. Фізика 10 клас. Академічний рівень: Збірник задач ОНЛАЙН

Карпухіна О. О. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Збірник задач / О. О. Карпухіна, Ф. Я. Божинова, В. В. Хардіков.— 2-ге вид., перероб. і доп.— , 2011.— 288 с.

Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 10 класу (академічний рівень) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності.Божинова Ф. Я. Фізика. 11 клас. Академічний рівень: Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму

Божинова Ф. Я. Фізика. 11 клас. Академічний рівень: Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму / Ф. Я. Божинова, С. В. Каплун, О. О. Кірюхіна.— , 2011.— 80 с.: іл. + Додаток (32 с.).

Зошит складений відповідно до чинної програми з фізики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації навчання на академічному рівні.

Божинова Ф. Я. Фізика 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Божинова Ф. Я. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, Т. А. Сарій, О. О. Кірюхіна.— , 2011.— 96 с. + Додаток (16 с.).
Зошит відповідає вимогам чинних програм із фізики для 11 класу (академічний, профільний рівні) і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів.

×