Monthly Archives: Апрель 2014

Тимошенко О.В. та ін. Збірник завдань для ДПА 2014 з фізичної культури для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури : 11-й кл. / О.В. Тимошенко, С.М. Дятленко, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, JI.B. Копилова, О.М. Лакіза. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2014. — 248 с.
Збірник призначений для проведення державної підсумкової атестації з навчального предмета «Фізична культура» (рівень стандарту, профільний рівень) в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання складено відповідно до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура, 5-11 класи» (за ред. С.М. Дятленка) та «Фізична культура. Профільний рівень, 10-11 класи» (авт. колектив В. Єрмолова, Л. Іванова, Г. Смоліус та ін.).

Географія 11 клас. Відповіді до всіх завдань ДПА 2014 ОНЛАЙН

Географія. 11 клас. Посібник для підготовки до державної підсумкової атестації . — Х., 2014.
У посібнику подано зразки відповідей на завдання для державної підсумкової атестації з географії, рекомендовані Міністерством освіти і науки України у 2014 р. Для вчителів географії та учнів 11 класів.

Довгань Г.Д. Біологія 11 клас. Відповіді до всіх завдань ДПА 2014 ОНЛАЙН

Довгань Г.Д. Відповіді до всіх завдань до посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології для 11-го класу / О. В. Костильов, О. А. Андерсон.». — К., 2014.
У збірнику подано розвязки та вказівки до виконання завдань ДПА-2014 з біології, що продиться за Збірником завдань для державної підсумкової атестації з біології (авт. С.С. Фицайло, Н.В. Скрипник, І.І. Мердух, Л.А. Мирна, В.І. Соболь)Надтока О. Ф. Географія: Підручник для 9 класу ОНЛАЙН

Надтока О. Ф. Географія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.Ф. Надгока, О.М. Топузов. — К., 2009.-224 с.
Зміст
ВСТУП…………………………………………………….9
§ 1. Актуальність предмета економічної і соціальної географії України в системі географічної науки………………………………..10
Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ
Тема І. Ккономіко-географічне положення України…………………15

Гілецькнй Й. Географія : Економічна і соціальна географія України. Підручник для 9 класу ОНЛАЙН

Гілецькнй Йосип. Географія : Економічна і соціальна географія України. Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Тернопіль, 2009. — 272 с.
Підручник «Географія: Економічна і соціальна геоірафія України» покликаний допомогти вам глибше і краще опановувати курс географії 9 класу. Для того щоб отримати ґрунтовні знання, потрібно не лише читати текст параграфів, а й використовувати допоміжний матеріал.

×