Monthly Archives: Октябрь 2015

Тагліна О. В. Природознавство: Підручник для 4 класу

Природознавство : підручник для 4 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова — Х. : Вид-во «Ранок», 2015 — 192 с.
Підручник «Природознавство» для 4 класу розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальної програми з природознавства. Зміст підручника забезпечує виконання вимог щодо формування ключових і предметних компетентностей учнів: громадянської, комунікативної, соціальної, природознавчої; сприяє розвитку мотивації до навчання та творчої діяльності, а також формуванню навичок самооцінки й самоаналізу школярів.

Запорожець Н. В. Біологія: підручник для 7 класу (за новою програмою)

Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. Воронцова; за ред. К. М. Задорожного. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 240 с.
Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 7-го класу. Він складається з п’яти великих розділів, які діляться на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками «Запам’ятайте найважливіше».

Божинова Ф. Я. Фізика 7 клас: зошит для лабораторних робіт

Фізика. 7 клас : зошит для лабораторних робіт / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 64 с. : іл. + Додаток (32 с.)
Зошит для лабораторних робіт відповідає чинній програмі з фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить описи 12 лабораторних робіт. Кожна робота передбачає два варіанти виконання: за рисунками і домашній експеримент.
До видання додається опис класичних лабораторних робіт із використанням стандартного обладнання.Тетеркина В. А. Природоведение. Разработки уроков 2 класс

Природоведение. Разработки уроков. 2 класс / В. А. Тетеркина, С. Н. Погорелова. — Х. : Изд-во «Ранок», 2013. — 336 с.
Пособие содержит подробные разработки уроков природоведения во 2 классе, составленные в соответствии с новой (2011 г.) программой по природоведению и учебником И. В. Грущинской «Природоведение» (К.: Освіта, 2013).
Разнообразный учебный материал поможет учителю заинтересовать детей предметом, привить любовь к природе, развить исследовательские навыки. В пособии предлагаются игровые задания, загадки, кроссворды, описания опытов, физкультминутки.

Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс ОНЛАЙН

Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин, М. Р. Сапин. — 5-е изд., стереотип. — М., 2012. — 287, [1] с.
Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по биологии, рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников.
Учебник адресован учащимся 8 класса общеобразовательных учреждений и входит в учебно-методический комплект Н. И. Сонина.

×