Александров Ю. В. Астрономія 11 клас: Книга для вчителя ОНЛАЙН

Александров Ю. В. Астрономія. 11 клас: Книга для вчителя./ Ю. В. Александров, А. М. Грецький, М. П. Пришляк. — , 2005. — 256 с.

Мета цієї книги — допомогти вчителеві сформувати в учнів необхідні уявлення з астрономії. Посібник містить найважливіші астрономічні поняття, методику проведення навчальних астрономічних спостережень, теми реферативних робіт, цікаві задачі з астрономії та допоміжні матеріали. Крім того, у посібнику наведено матеріали до проведення уроків астрономії.

Рекомендовано на допомогу педагогічним працівникам загальноосвітніх шкільних закладів.

Згідно з типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, у середній школі України поновлено вивчення астрономії як обов’язкового предмета інваріантної частини навчальних планів. Астрономічну складову введено до Державного стандарту середньої школи України. У цьому документі відзначається: «Зміст астрономічної освіти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови Всесвіту, уявлень про його утворення й розвиток, формування в них наукового світогляду, використання астрономічних знань на практиці, розкриття значення астрономії в цілісному світогляді на мегарівні». Поновлення обов’язкового викладання астрономії — важливий крок у реформуванні української середньої школи, у справі виховання всебічно освіченої людини, яка житиме в сучасному світі — світі високих технологій, в епоху освоєння людством космічного простору. Це стало можливим завдяки кількарічним зусиллям астрономічної громадськості України [4, 31].

Вивчення астрономії передбачено в 11 класі — у загальноосвітніх школах та закладах технологічного та гуманітарного напрямів в обсязі 17 год, у закладах природничо-математично-го напряму — 34 год. Це, звичайно, дуже мало, тому вчителеві слід докласти зусиль, щоб ефективно використати відведений час і сформувати в учнів необхідні мінімальні уявлення про Всесвіт, про шляхи та результати його пізнання людиною.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×