Кузьміна І. П. Англійська мова: Посібник для студентів ІІ курсу напряму підготовки «Фізика». Частина 2 ОНЛАЙН

Англійська мова: Посібник для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.040203 «Фізика». Частина 2 /Уклад.: Кузьміна І. П. — К.: НТУУ «КПІ», 2010. — 114 с.
Запропоновано оригінальні, неадаптовані тексти з фізики. Подано правила та вправи із сучасної граматики англійської мови, задачі для самостійного розв’язання студентами, список фізичних одиниць та одиниць вимірювання.
Для роботи студентів ІІ курсу вищих навчальних закладів спеціальності «Фізика» під час практичних занять з дисципліни «Англійська мова».
CONTENTS
Передмова…………………………………………………………………….5
Chapter I. The Nucleus………………………………………………………6
Unit 1. Becquerel’s Discovery of Radioactivity……………………………….6
Grammar. Conditionals………………………………………………….9
Unit 2. Three Kinds of «Radiations»…………………………………………………………13
Grammar: 0 Conditional. Practice……………………………………..16
Unit 3. The Planetary Model of the Atom………………………………………………….17
Grammar: 1 Conditional. Practice………………………………………20
Unit 4. The Structure of Nuclei………………………………………………..22
Grammar: 2 Conditional. Practice……………………………………..25
Unit 5. The Nuclear Force……………………………………………………..27
Grammar: 3 Conditional. Practice……………………………………..30
Unit 6. Types of Radioactive Decays………………………………………….32
Grammar: Conditionals. Revision………………………………………37
Unit 7. Home-reading. Marie and Pierre Curie………………………………..39
Summary………………………………………………………………………40
Problem Solving………………………………………………………………..42
Chapter II. Electricity………………………………………………………..43
Unit 8. Electricity………………………………………………………………43

Grammar: Modal Verbs. Can — Could — Be able to (ability)…………..45
Unit 9. Types of Electricity…………………………………………………….50
Grammar: May — Might — Could……………………………………….53
Unit 10. Electric Current………………………………………………………57
Grammar: Must — Have to — Mustn’t/Needn’t…………………………60
Unit 11. Electric Circuit……………………………………………………….65
Grammar: Should / Ought to……………………………………………68
Unit 12. Voltage……………………………………………………………….71
Grammar: Shall / Will………………………………………………….73
Unit 13. Resistance……………………………………………………………75
Grammar: Modal Verbs. Revision…………………………………….77
Unit 14. Home-reading. Nikola Tesla…………………………………………79
Electricity Quiz………………………………………………………………..82
Summary………………………………………………………………………83
Problem Solving……………………………………………………………….86
Self-Check…………………………………………………………………….87
Useful Data……………………………………………………………………97
Table of Irregular Verbs……………………………………………………..99
Vocabulary………………………………………………………………….102
Keys…………………………………………………………………………..112
References……………………………………………………………………114

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×