Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу ОНЛАЙН

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. — X., 2011. — 110с.
Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв’язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час екскурсій у природу учні вивчають видову різноманітність природи рідного краю. Про це та багато чого іншого, пов’язаного із урізноманітненням навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА………………………………….. 5
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКСКУРСІЙНОЇ РОБОТИ … 7
1.1. Екскурсія як форма організації навчання біології…..7
1.2. Значення екскурсій у навчально-виховному процесі……12
1.3. Класифікація екскурсій……………………..17
1.4. Принципи екскурсійної справи………………..27
1.5. Організація та проведення екскурсій у природу…….ЗО
1.5.1. Підготовка до екскурсії………………….31
1.5.2. Основні етапи проведення екскурсії…………42
1.5.3. Фенологічні спостереження під час екскурсій
у природу…………………………………57
Розділ 2. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЕКСКУРСІЙ У ПРИРОДУ…………71

2.1. Ознайомлення з квітковими рослинами…………….71
2.2. Осіння екскурсія в природу…………………..77
2.3. Екскурсія до теми «Різноманітність голонасінних та їх значення»……..84
2.4. Екскурсія «Весняні явища в житті рослин»……….91
2.5. Екскурсія «Рослини міського скверу та їх охорона» … 98
ДОДАТКИ ……………………………………102
Додаток А………………………………….102
Пам’ятка «Поведінка в природному оточенні» …….102
Додаток Б………………………………….104
Схема спостережень за змінами в природі восени…..104
Схема спостережень за змінами в природі взимку…..104
Схема спостережень за змінами в природі навесні…..105
Схема спостережень у природі влітку……………105
ЛІТЕРАТУРА………………………………….106

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×