Шаламов Г.В. та ін. ЗНО з біології. Експрес-підготовка ОНЛАЙН

БІОЛОГІЯ. ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКА . Нова специфікація. ЗНО-2012/  Г.В. Шаламов, В.И. Подгорний, Ю.В. Дмітрієв и др . — К.: Літера, 2012. — 320с.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
Вступ……………… ………………………………………………………………………………………….6
Молекулярний рівень організації життя…………………………………………………………………………..В
Клітинний рівепь організації життя………………………………………………………………………………….17
Віруси. Пріони. Прокаріоти………………………………………………………………..36
Одноклітинні еукаріоти й інші протісти…………………………………………………………………………….40
Багатоклітинні еукаріоти……………………………………………………………………………46
Біологія людини………………………………………………………………………………………………………………88
Біологія індивідуального розвитку……………………………………………………………………………………120
Спадковість і мінливість…………………………………………………………………………….132
Надорганізмені рівні організації життя…………………………………………………………………………….140
Відповіді…………………………………………………………………………………………………………………………185
ЧАСТИНА II. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ………………………………………………191
Тема 1. Неорганічні речовини ………………………………………………………………………………………….191
Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі ……………………………………………………………..192
Тема 2. Органічні речовини…………………………………………………………………………………………………………193
Вуглеводи……………………………………………………………………………………………………………………193
Ліпіди…………………………………………………………………………………………………………………………196
Білки…………………………………………………………………………………………………………………………..197
Нуклеїнові кислоти……………………………………………………………………………………………………..199
РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ……………………………………………………..203
Тема 1. Клітина………………………………………………………………………………………………………………..203
Цитологія — наука про будову і функції клітини…………………………………………………………..203
Клітинні мембрани……………………………………………………………………………………………………..208
Ядро…………………………………………………………………………………………………………………………..210
Тема 2. Цитоплазма, її компоненти………………………………………………..212
Тема 3. Клітина як цілісна система……………………………………………………………………………………216
Життєвий цикл клітини…………………………………………………..216
Обмін речовин та енергії………………………………………………………………………………………………221
РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ……………………………………………229
Тема 1. Неклітинні форми життя……………………………………………………………………………………..229
Віруси…………………………………………………………………………………………………………………………229
Тема 2. Тканини багатоклітинних організмів……………………………………………………………………231
Тканини рослин…………………………………………………………………………………………………………..231
Тканини тваринного організму……………………………………………………………………………………..233
Тема 3. Організм як рівень організації живої природи……………………………………………………….236
РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)………………..239
Тема 4. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів…………………………………………….239

Класифікація форм розмноження……………………………………………….239
Нестатеве розмноження………………………………………………………………………………………………..239
Статеве розмноження……………………………………………………………………………………………………240
Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів……………………………………………………………………..244
Онтогенез……………………………………………………………………………………………………………………244
Тема 6. Спадковість і мінливість організмів……………………………………………………………………….248
Тема 7. Закономірності мінливості………………………………………………………256
Модифікаційна мінливість…………………………………………………………………………………………..256
Мутаційна мінливість………………………………………………………………………………………………….258
Тема 8. Селекція та біотехнологія. …………………………………………………………………………………..260
Генетичні основи селекції організмів…………………………………………………………………………….260
РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ…………………………………………………………………………………………..264
Тема 1. Екологічні умови існування організмів………………………………………………………………….264
Методи дослідження в екології…………………………………………………………………………………..264
Екологічні фактори……………………………………………………………………………………………………..264
Основні середовища існування організмів……………………………………………………………………..267
Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми……………………………………………………..268
Види…………………………………………………………………………………………………………………………..268
Популяції……………………………………………………………………………………………………………………268
Екологічні системи………………………………………………………………………………270
Тема 3. Людина і біосфера………………………………………………………………………………………………..274
Біосфера та її межі……………………………………………………………………………….274
Роль живих організмів у перетворенні біосфери…………………………………………………………….275
Кругообіг речовин у біосфері……………………………………………………….276
РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ……………………………………………………279
Тема 1. Основи еволюційного вчення………………………………………………………………………………..279
Становлення еволюційних поглядів………………………………………………………………………………279
Основні положення еволюційного вчення Чарлза Дарвіна………………………………………………280
Синтетична теорія еволюції…………………………………………………………………………………………282
Мікроеволюція………………………………………………………………………………….282
Пристосованість…………………………………………………………………………………………………………..285
Макроеволюція……………………………………………………………………………………..286
Докази еволюції…………………………………………………………………………………………………………..287
Закономірності еволюції………………………………………………………………………………………………289
Тема 2. Історичний розвиток органічного світу………………………………………………………………….289
ЧАСТИНА III. ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ
Варіант І……………………………………………………………………….295
Варіант II……………………………………………………………………………………………………………………..307
Відповіді…………………………………………………………………………………………………………………………319

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×