Запорожець Н. В. Біологія: підручник для 7 класу (за новою програмою)

Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. Воронцова; за ред. К. М. Задорожного. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 240 с.
Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 7-го класу. Він складається з п’яти великих розділів, які діляться на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками «Запам’ятайте найважливіше». У кінці параграфа є блок запитань «Перевірте свої знання». Підручник також містить різноманітні рубрики, розробки лабораторних досліджень і практичних робіт, словничок термінів. На його сторінках учні знайдуть посилання на сайт, де розміщене відео та презентації до практичних робіт, а також завдання для самоконтролю знань.
Зміст
Передмова …3
Вступ
1 Тварина — живий організм …6
2 Клітини і тканини тварин…10
3 Органи та системи органів тварин…14
4 Основні відмінності тварин від рослин та грибів …16
Тема 1 Різноманітність тварин
5 Класифікація та значення тварин…20
6 Кишковопорожнинні…24
7 Кільчасті черви (кільчаки)…28
8 Членистоногі тварини Ракоподібні …32
9 Павукоподібні…36
10 Комахи…40
11 Типи розвитку комах…44
12 Комахи з неповним перетворенням…48
13 Комахи з повним перетворенням…52
14 Молюски…56
15 Паразитизм…60
16 Паразитичні черви…64
17 Паразитичні членистоногі…68
18 Риби Кісткові риби…72
19 Хрящові риби…76
20 Амфібії (земноводні)…80
21 Рептилії (плазуни)…84
22 Різноманітність рептилій…88
23 Птахи…90
24 Різноманітність птахів…94
25 Основні групи птахів, їхнє значення та охорона…98
26 Ссавці (звірі) …102
27 Різноманітність ссавців: яйцеродні, сумчасті та плацентарні Комахоїдні …106
28 Різноманітність плацентарних ссавців: рукокрилі, гризуни, зайцеподібні …110
29 Різноманітність плацентарних ссавців: хоботні, копитні та китоподібні …114
30 Різноманітність плацентарних ссавців: хижі, ластоногі, примати …118
Тема 2 Процеси життєдіяльності тварин

31 Особливості обміну речовин та травні системи тварин …124
32 Дихальні системи тварин …128
33 Транспорт речовин у тварин …132
34 Виділення у тварин …136
35 Опорно-рухова система.Скелет …140
36 Типи симетрії у тварин. Способи руху тварин …144
37 Покриви тіла тварин …148
38 Нервова система Її значення і розвиток у різних тварин …152
39 Органи чуття, їхнє значення …156
40 Розмноження тварин. Статеві клітини тварин …160
41 Розвиток тварин. Індивідуальний розвиток …164
42 Післязародковий розвиток тварин …168
Тема 3 Поведінка тварин
43 Поведінка тварин та методи її вивчення …174
44 Вроджена і набута поведінка …176
45 Орієнтування та міграції тварин …180
46 Форми поведінки тварин …182
47 Соціальна поведінка тварин …186
48 Типи угруповань тварин …188
49 Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки …190
Тема 4 Тварини і середовище існування
50 Популяції, екосистеми та чинники середовища …194
51 Екосистема Ланцюги живлення …198
52 Вплив людини та її діяльності на організми …200
53 Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України… 202
Узагальнення …207
Лабораторні дослідження та практичні роботи Екскурсії
Лабораторні дослідження …209
Практичні роботи …215
Екскурсії …222
Словник…224
Додаток
Учені-біологи України …235

Зразок


Біологія: підручник для 7 класу


ВНИМАНИЕ! Формат файла с книгой — Защищенный PDF. Чтобы узнать, как открыть файл, пожалуйста, посмотрите видео: http://natural.edu-lib.com/kak-otkryit-elektronnuyu-knigu-v-formate-zashhishhennyiy-pdf
Для чтения книги скачайте бесплатную программу Adobe Reader

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×