Архив рубрики: ГИА, ДПА по биологии

Демічева І. О. Біологія 11 клас. Відповіді до всіх завдань ДПА 2012 ОНЛАЙН

Біологія. 11 клас.  Відповіді до всіх завдань державної підсумкової атестації / І. О. Демічева та ін. — . — 96 с. — {Екзамен без проблем),

Посібник містить відповіді до всіх завдань «Збірника завдань для державної підсумкової атестації з біології. 11 клас» (авторів О. В. Данилової, С. А. Данилова). До завдань відкритого типу подано повні відповіді. Пропонується додатковий матеріал у вигляді схем і таблиць та словника термінів. Посібник призначений для підготовки до державної підсумкової атестації з біології.

Костильов О.В. Збірник завдань для ДПА з біології 2012 для 9 класу ОНЛАЙН

Костильов О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології : 9 кл. / О.В. Костильов, О.А. Андерсон, В.М. За-кревська. — 2-ге вид., доопрац. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. — 128 с.: іл.
Контроль результатів пізнавальної діяльності учня — першочергове завдання Державної підсумкової атестації учпів 9 класів середніх загальноосвітніх закладів освіти з курсу біології.

Шустанова Т. А. Репетитор по биологии. Готовимся к ЕГЭ и ГИА: для поступающих в медицинские учебные заведения ОНЛАЙН

Шустанова Т. А. Репетитор по биологии : готовимся к ЕГЭ и Государственной итоговой аттестации: для поступающих в медицинские учебные заведения / Т. А. Шустанова. — Изд. 4-е, дополн. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 539 с.: ил. — (Абитуриент).
В книге в четкой структурировацной форме представлены теоретические основы современной биологии. Систематически изложенный материал, иллюстрированный рисунками, схемами и сравнительными таблицами, позволит закрепить и углубить знания школьного курса биологии и самостоятельно подготовиться к успешной сдаче экзамена по биологии в форме ЕГЭ и ГИА.
Репетитор по биологии адресован поступающим в медицинские колледжи, училища и вузы. Материал составлен в соответствии с программой по биологии и требованиями к проведению вступительного экзамена.
Репетитор по биологии может быть полезен абитуриентам вузов, учащимся старших классов школ, студентам, преподавателям биологии.ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології для 9 класу ОНЛАЙН

Костильов О. В., Андерсон О. А. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології, 9 клас. — К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013.
Збірник призначено для проведення письмової державної підсумкової атестації за курс основної школи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах і загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням біології. Державна підсумкова атестація з біології проводиться протягом 60 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології виконують атестаційну роботу протягом 90 хвилин.
Посібник містить 30 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант включає 29 завдань для загальноосвітніх класів (перша, друга, третя та четверта частини) і 31 завдання для класів з поглибленим вивченням біології (завдання № 30 і 31 — п’ята частина).

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології, 11 клас/Фіцайло С. С., Скрипник Н. В., Мердух І. І., Мирна Л. П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013.
Збірник призначено для проведення письмової державної підсумкової атестації за курс старшої школи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах і загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням біології.

×