Архив рубрики: Биология для школьников

Костильов О.В. Збірник завдань для ДПА з біології 2012 для 9 класу ОНЛАЙН

Костильов О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології : 9 кл. / О.В. Костильов, О.А. Андерсон, В.М. За-кревська. — 2-ге вид., доопрац. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. — 128 с.: іл.
Контроль результатів пізнавальної діяльності учня — першочергове завдання Державної підсумкової атестації учпів 9 класів середніх загальноосвітніх закладів освіти з курсу біології.

Яковлева Є. В. Зошит з біології для учнів 11 класу: рівень стандарту і академічний рівень навчання ОНЛАЙН

Яковлева Є. В. Зошит з біології для учнів 11 класу (рівень стандарту і академічний рівень навчання). — Запоріжжя: Просвіта, 2012. — 120 стор., іл.

Зошит охоплює основну проблематику курсу біології 11 кл’асу ( рівень стандарту і академічний рівень навчання ), складений у відповідності до нової програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи.

Розв’язання вправ та завдань з біології для 10 класу до підручників П. Г. Балана, С. В. Межжеріна, О. В. Тагліної ОНЛАЙН

Готові домашні завдання. 10 клас. Розв’язання вправ та завдань до усіх шкільних підручників. Кн. 1. — X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012.— 1312 с.
Якісна і найповніша збірка для батьків! Посібник містить розв’язання вправ і завдань до основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У виданні запропоновані розв’язання завдань з таких предметів: математика (2 підручники), алгебра (4 підручники), геометрія (З підручники), фізика (5 підручників), хімія (2 підручники), українська мова (З підручники), російська мова (2 підручники), англійська мова (З підручники), німецька мова (З підручники), біологія (З підручники).
Допоможіть дитині — поясніть незрозуміле!Балан П.Г. Біологія : підручник для 11 класу. Рівень стандарту, академічний рівень ОНЛАЙН

Балан П.Г. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. — К. : , 2011. — 304 с. : іл.
Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріали, вивчення яких передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні. Ці матеріали виділено в тексті; утім, вони цікаві та корисні також і для тих, хто вивчає основи цієї науки на рівні стандарту.

Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология. Экспериментальный учебник для учащихся 6 классов ОНЛАЙН

Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология. Экспериментальный учебник для учащихся VI классов. — М.: , 1992. — 232 c.: ил.

Учебник биологии для VI класса открывает подготавливаемую МИРОСом серию взаимосвязанных учебников биологии для базовой школы. Первая часть настоящей книги — это введение в биологию, своеобразный путеводитель, позволяющий школьнику сориентироваться в предмете. Вторая часть посвящена царству бактерий. Много места уделено описанию экспериментов, сведениям из истории биологии, показана ее связь с другими науками. Учебник снабжен вопросами и задачами.

×