Архив рубрики: Учебники, пособия, рабочие тетради по биологии

Андреева Н. Д. Биология 10 — 11 классы (базовый уровень) ОНЛАЙН

Андреева Н. Д. Биология. 10—11 классы : учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Н. Д. Андреева. — 4-е изд., испр. — М., 2012. — 327 с. : ил.
Учебник предназначен для изучения раздела «Общая биология» в 10— 11 классах на базовом уровне. В нем рассматриваются основные свойства и особенности функционирования и развития живого на всех уровнях организации природы — от молекулярного до биосферного. Содержатся сведения об истории биологических открытий и современных достижениях науки.

Мусієнко М.М. та ін. Біологія 7 клас. Підручник ОНЛАЙН

Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія. 7 клас. — — К., 2007. — 288 с
Підручник дає уявлення про різноманітний світ рослин грибів і бактерій. Детально розглянуто будову, процеси життєдіяльності, пристосування живих організмів до середовища життя. Значну увагу приділено практичному використанню та охороні живих організмів.

Новітній повний довідник школяра ОНЛАЙН

Новітній повний довідник школяра. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. — 576 с.
У новітньому довіднику школяра подана повна інформація з основних шкільних предметів: математики, фізики, хімії, біології, географії.Яковлева Є. В. Зошит з біології для учнів 11 класу: рівень стандарту і академічний рівень навчання ОНЛАЙН

Яковлева Є. В. Зошит з біології для учнів 11 класу (рівень стандарту і академічний рівень навчання). — Запоріжжя: Просвіта, 2012. — 120 стор., іл.

Зошит охоплює основну проблематику курсу біології 11 кл’асу ( рівень стандарту і академічний рівень навчання ), складений у відповідності до нової програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи.

Балан П.Г. Біологія : підручник для 11 класу. Рівень стандарту, академічний рівень ОНЛАЙН

Балан П.Г. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. — К. : , 2011. — 304 с. : іл.
Підручник, окрім обов’язкових даних для рівня стандарту, містить матеріали, вивчення яких передбачено програмою для учнів, які опановують біологію на академічному рівні. Ці матеріали виділено в тексті; утім, вони цікаві та корисні також і для тих, хто вивчає основи цієї науки на рівні стандарту.

×