Архив рубрики: Физика для школьников

Ненашев І. Ю. Фізика 8 клас. Збірник задач ОНЛАЙН

Ненашев І. Ю. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев.— 5-те вид.— Х.: Веста, 2011.— 176 с.

Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 8 класу (11-річна школа) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності.

Ненашев І. Ю. Фізика 9 клас. Збірник задач ОНЛАЙН

Ненашев І. Ю. Фізика. 9 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев., 2010.— 144 с.

Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 9 класу (12-річна школа) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності.

Божинова Ф. Я. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань

Божинова Ф. Я. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна.—, 2011.— 72 с. + Додаток (16 с.).

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 10 класу та призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. У частині 1 посібника з кожної теми, що вивчається, пропонується кілька видів перевірочних робіт: картки контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), самостійні роботи (перевіряється вміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на один-два логічні кроки), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати отримані знання при розв’язуванні задач різного типу), графічний тренінг (перевіряються навички читання та аналізу графічного матеріалу). Кожна робота запропонована у двох варіантах, і на її виконання відводиться 10–25 хв.Божинова Ф. Я. Фізика 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Божинова Ф. Я. Фізика. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, М. О. Чер-тіщева.— 2-ге вид., 2010.— 64 с. + Додаток (16 с.).

Зошит призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.

Зошит є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-9». Завдання складені відповідно до нової програми та підручника «Фізика. 9 клас», рекомендованого Міністерством освіти і науки України (автори Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна).

Божинова Ф. Я. Фізика 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, М. О. Чер-тіщева.— , 2009.— 80 с. + Додаток (16 о.).

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 8 класу та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів а фізики.

Посібник складається з ДВОХ Частин: поточний контроль і контрольні роботи.

×