Архив рубрики: Учебники, пособия, рабочие тетради по физике

Касьянов В.А. Иллюстрированный Атлас по физике: 11 класс ОНЛАЙН

Касьянов, В.А. Иллюстрированный Атлас по физике: 11 класс / В.А. Касьянов. — М.: Издательство «Экзамен», 2010. — 191, [1] с.
«Иллюстрированный Атлас по физике» — уникальное учебное пособие, не имеющее аналогов в мировой и отечественной учебной литературе, сочетающее достоинства интересного, доказательного учебника и красочного альбома наглядных иллюстраций, помогающих глубже понять суть физических явлений и легче запомнить их взаимосвязи.

Караван Ю. В. Російсько-український словник фізичних термінів ОНЛАЙН

Російсько-український словник фізичних термінів / Уклад.: Караван та ін.; За ред. О. Б. Лисковича.— К.: Вища шк., 1994.— 311 с.
У словнику вміщено понад 20 тис слів-термінів, термінологічних словосполучень з усіх розділів сучасної фізики, а також деякі терміни суміжних наук та їхні українські відповідники.

Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики: Частина 1 ОНЛАЙН

Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики: Частина 1.—Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 104 с.
До збірника увійшли 75 цікавих демонстрацій із механіки твердого, рідкого і газоподібного тіл та тепломеханіки. Кожна з демонстрацій супроводжується малюнком, поясненням до нього, описом самого досліду, питаннями і відповідями на них.. Усі демонстрації апробовані, їх можна виконувати як удома (вони позначені «*»), гак і фронтально у класі.Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Частина 2 ОНЛАЙН

Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Частина II. —Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2003. 

До збірника увійшли 63 цікавих демонстрації з молекулярної фізики, акустики, електрики та оптики. Кожна з демонстрацій супроводжується малюнком, поясненням до нього, описом самого досліду, запитаннями і відповідями на них. Усі демонстрації апробовані. Для учнів 7-І 1 класів, учителів, усіх, хто цікавиться фізикою.

Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Частина 3 ОНЛАЙН

Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Ч. III. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 68 с.
До збірника увійшли 63 цікаві демонстрації з молекулярної фізики, акустики, електрики та оптики. Кожна з демонстрацій супроводжується малюнком, поясненням до нього, описом самого досліду, запитаннями і відповідями на них. Усі демонстрації апробовані.

×