Архив рубрики: Физика для учителей и преподавателей

Туманцова О.О. Фізика 10 клас. Рівень стандарту. Розробки уроків ОНЛАЙН

Туманцова О. О. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків / О. О. Туманцова., 2010.— 320 с. + Додаток (16 с.).

Посібник складений відповідно до чинної програми курсу фізики 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації навчання на рівні стандарту.

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи ОНЛАЙН

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи. — X., 2009. — 192 с. — (Серія «Профільне навчання»).

Запропонований збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії підготовлено з метою створення належних умов для впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 7-9-х класів (допрофільна підготовка) та учнів старшої школи 10-12-ті класи.

Божинова Ф. Я. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань

Божинова Ф. Я. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна.—, 2011.— 72 с. + Додаток (16 с.).

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 10 класу та призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. У частині 1 посібника з кожної теми, що вивчається, пропонується кілька видів перевірочних робіт: картки контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), самостійні роботи (перевіряється вміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на один-два логічні кроки), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати отримані знання при розв’язуванні задач різного типу), графічний тренінг (перевіряються навички читання та аналізу графічного матеріалу). Кожна робота запропонована у двох варіантах, і на її виконання відводиться 10–25 хв.Божинова Ф. Я. Фізика 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Божинова Ф. Я. Фізика. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, М. О. Чер-тіщева.— 2-ге вид., 2010.— 64 с. + Додаток (16 с.).

Зошит призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.

Зошит є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-9». Завдання складені відповідно до нової програми та підручника «Фізика. 9 клас», рекомендованого Міністерством освіти і науки України (автори Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна).

Божинова Ф. Я. Фізика 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, М. О. Чер-тіщева.— , 2009.— 80 с. + Додаток (16 о.).

Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 8 класу та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів а фізики.

Посібник складається з ДВОХ Частин: поточний контроль і контрольні роботи.

×