Архив рубрики: География для учителей и преподавателей

Гриценко Г.О. Розробки уроків географії для 6 класу (I семестр) ОНЛАЙН

Гриценко Г.О. Географія. 6 клас. Розробки уроків. І семестр: Методичний посібник. — X., 2009. — 142с.
У посібнику представлені розробки уроків до курсу географії 6 класу І семестр, які в основному мають класичну структуру. Автор пропонує значну кількість завдань, запитань та цікавинок до уроків.
Для вчителів географії.

Садкіна В. I. Усі уроки географії 9 клас ОНЛАЙН

Садкіна В. I. Усі уроки географії. 9 клас. — X., 2009. — 320, [2] с.
У посібнику представлені розробки всіх уроків географії в 9 класі за програмою 12-річпої школи. Грамотно визначені мета і тип уроку, використання сучасних методів і прийомів роботи, велика кількість оновленої статистичної інформації, практична спрямованість усе це відрізняє посібник від традиційних шіанів-конспектів.

Капіруліна С. Л., Сорока М. В. Усі уроки географії 8 клас ОНЛАЙН

Капіруліна С. Л., Сорока М. В. Усі уроки географії. 8 клас / С. Л. Капіруліна. М. В. Сорока — X., 2008.— 240 с.
Посібник містить розробки усіх уроків географії у N класі )а Програмою 12-річної школи із використанням сучасних методів та прийомів навчання. Особливу увагу автор приділив рекомендаціям щодо проведення етапу мотиваиії. а також варіативності завдань для актуалізації та закріплення. Для вчителів географії, студентів ВНЗ.Капіруліна С. Л. Усі уроки географії 7 клас ОНЛАЙН

Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас.— X., 2008.— 256 с.
Посібник містить розробки усіх уроків географії у 7 класі ja Програмою 12-річної школи іі використанням сучасних метолів та прийомів навчання Особливу увагу автор приділив рекомендаціям шодо проведетпія етапу мотивації а також варіативності завдань для актуалізації та укріплення. Дія вчителів географії, студентів ВНЗ.

Довгань Г. Д. Усі уроки географії 10 клас. Соціально-економічна географія світу (Стандарт і академічний рівень) ОНЛАЙН

Довгань Г. Д. Усі уроки географії. 10 клас. Соціально-економічна географія світу (Стандарт і академічний рівень)/ Г. Д. Довгань. — X., 2010. — 301 [3] с.
У посібнику представлені усі уроки до курсу соціальнй-економічної географії 1.0 класу, за програмою 12-річної школи для стандартного та академічного рівнів. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

×