Архив рубрики: ОГЭ, ГИА 2015

Вовк В.Ф. География 9 класс : сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ

География. 9 класс : сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ / В. Ф. Вовк. — Х. : Изд-во «Ранок», 2015. — 80 c.
Пособие содержит 20 вариантов контрольных работ для подготовки итоговых контрольных работ по географии для учащихся 9 классов общеобразовательных учебных заведений. Сборник составлен в соответствии с действующей учебной программой по географии.

Задорожный К. Н. Биология 9 клас : сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ ДПА 2015

Биология. 9 клас : сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ/ К. Н. Задорожный. — Х. : Изд-во «Ранок», 2015. — 64 с.
Сборник содержит 14 равноценных вариантов итоговых контрольных работ по биологии для 9 класса. В сборнике представлены разнообразные задания по биологии растений, животных и человека. Каждый вариант состоит из 31 задания, из которых учащиеся общеобразовательных классов выполняют 29, а учащиеся классов с углубленным изучением биологии — все.

Задорожний К. М. Біологія 11 клас : збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Біологія. 11 клас : збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт/ К. М. Задорожний. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 64 с.
Збірник містить 14 рівноцінних варіантів підсумкових контрольних робіт з біології для 11 класу. У збірнику представлені різноманітні завдання з загальної біології. Кожний варіант складається з 27 завдань, з яких учні загальноосвітніх класів виконують 25, а учні класів з поглибленим вивченням біології — усі.Гільберг Т. Г. Географія 11 клас : збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт ДПА 2015

Географія. 11 клас : збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт / Т. Г. Гільберг, І. І. Бочко, Л. Б. Паламарчук. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 80 c.
Посібник містить 24 варіанти підготовки підсумкових контрольних робіт із географії для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник складений відповідно до чинної навчальної програми з географії.
До збірника пропонується електронний додаток із двома варіантами завдань, які можна скачати безкоштовно.

Задорожний К. М. Біологія 9 клас: відповіді до всіх завдань ДПА 2015

Біологія. 9 клас: Відповіді до всіх завдань посібника «Біологія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт» /К. М. Задорожний. — Х. : Ранок-НТ, 2015. — 32 с. — (Екзамен без проблем).
Посібник містить відповіді до всіх завдань «Біологія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт» (автора К. М. Задорожного).
До завдань відкритого типу подані повні відповіді. Посібник призначений для підготовки до державної підсумкової атестації з біології.

×