Борщ В. М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики. 7-9 класи ОНЛАЙН

Борщ В. М. Матеріали для перевірки знань учнів з фізики. 7-9 класи / Борщ В. М.— X., 2011.— 128 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2 (86)).

Метою цього посібника є створення інструментарію, що дасть можливість вчителю виявити рівень засвоєння учнями програмного матеріалу, а також їх уміння аналізувати вивчені фізичні явища, зіставляти факти і робити на їхній основі відповідні висновки, перевіряти експериментально здобуті результати і проводити досліди та спостереження.

Цей посібник можна використовувати на уроках різних типів (контрольних та самостійних роботах, уроках повторення, узагальнення та систематизації знань), а також у позакласній роботі та на факультативних заняттях.

Метою цього посібника є створення інструментарію, що дасть можливість вчителю виявити рівень засвоєння учнями програмного матеріалу, а також їх уміння аналізувати вивчені фізичні явища, зіставляти факти і робити на їхній основі відповідні висновки, перевіряти експериментально здобуті результати і проводити досліди та спостереження.

Посібник складається з комплектів завдань до кожної теми, у яких виділений основний обсяг знань і вмінь, що їх повинен набути учень на кожному рівні навчальних досягнень.

Завдання складені відповідно до чинної програми з фізики. Умови завдань базуються на матеріалі, взятому з життя, виробництва, сучасних досягнень науки й техніки. Завдання містять якісні задачі та задачі на обчислення, задачі-рисунки, задачі за графіками. Пропонуються також завдання олімпіадного рівня.

Запропонована система тестових та різнорівневих завдань передбачає виконання учнями різноманітних розумових операцій: від упізнавання явищ природи (на початковому рівні) до досить складних операцій аналізу та синтезу (на високому рівні).

Цей посібник можна використовувати на уроках різних типів (контрольних та самостійних роботах, уроках удосконалення, повторення, узагальнення та систематизації знань), а також у позакласній роботі та на факультативних заняттях. Розв’язуючи задачі, учні розширюватимуть свої знання з різних галузей науки і техніки, з військової справи, більше будуть знати про те, як проявляються закони фізики в природі й побуті.

Контрольні роботи розраховані на одну академічну годину. Під час виконання контрольної роботи учень самостійно вибирає задачі із поданих у його варіанті. Виконання всіх завдань варіанта не є обов’язковим.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×