Глейзер Н. В. Словник шкільної термінології з фізики ОНЛАЙН

Глейзер Н. В. Словник шкільної термінології. Фізика. — Харків: Торсінг плюс, 2010. — 384 с.
Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі фізики й передбачені для вивчення шкільною програмою.
Перша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення фізичних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.
Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу фізики, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться фізикою.
Упродовж останніх років вийшли у світ безліч словників із найрізноманітніших галузей знань. Багатогалузеві словники охоплюють термінологію кількох суміжних галузей науки, які оперують переважно спільним поняттєво-термінологічним апаратом. Значну частину термінологічної лексикографії складають галузеві словники, які охоплюють найрізноманітніші напрямки суспільної діяльності. До кола рідкісних словників термінології належать тлумачно-перекладні. Існують також двомовні та багатомовні (перекладні), термінологічні словники енциклопедичного характеру чи змісту. До вузькогалузевих можна віднести словники, які наводять термінологію певної спеціальності або ще більш обмеженої тематики — курсу. Дослідники української термінології намагаються осягнути тенденції розвитку сучасної мови, виходячи зі столітніх традицій термінотворення.
Можна вважати вже доведеним і загальновизнаним, що упорядкування, унормування, кодифікація та уніфікація української термінології належить до державотворчих процесів, бо очевидним є те, що безповоротний процес українського державотворення диктує такі потреби національного життя, які сприяли б утвердженню його престижу в усьому світі. До такої ділянки належить і наукова мова, в тому числі розвиток термінології.
У третє тисячоліття ми прийшли з вагомими здобутками у розвитку термінологічних систем, а як наслідок цього — до розвитку власної термінологічної системи та лексикографії.

Особливістю нашого часу є те, що нарешті після багатьох років утисків українська мова знову зайняла своє місце в усіх сферах життєдіяльності, зокрема у науковій галузі. Національна термінологія як складова частина наукової мови знаходиться на гребені свого національного відродження.
Відродження та поширення української мови в усіх сферах життя суспільства актуалізує одну з основних проблем сучасної української лексикографії — укладання словників, що враховували б останні зміни.
На запити середньої та вищої освіти упродовж останніх років з’явилася низка термінологічних словників, які тією чи іншою мірою заповнили прогалину спеціальних назв і понять.
За останні десять років з’явилося близько со-а яц. наслідок цього — до dqsbjitkv вларнрї т_еомі-го ґатунку, але вони здебільшого орієнтовані на студентів і фахівців у певній галузі.
Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі фізики й передбачені для вивчення шкільною програмою.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×