Кирик Л. А. Фізика. 8 клас: Тестовий контроль знань ОНЛАЙН

Кирик Л. А. Фізика. 8 клас: Тестовий контроль знань / Л. А. Кирик, А. Б. Трофімчук, Я. Ф. Левшенюк, В. Я. Левшенюк.— К.: Літера ЛТД, 2011.— 80 с. + Додаток (48 с.).

Посібник містить самостійні й контрольні роботи в тестовій формі, призначені для проведення поточного й підсумкового контролю з фізики у 8 класі. У додатку наведено довідкові дані, необхідні для виконання завдань. Окремо виданий «Зошит для лабораторних робіт».

Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів фізики.

Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для проведення поточного й підсумкового контролю знань учнів. Посібник містить 19 самостійних і 5 контрольних робіт.

Самостійні роботи призначені для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів і розраховані на 12-15хвилин. Кожна самостійна робота подана у двох рівноцінних варіантах і містить 4 завдання. Завдання 1 (початковий рівень) і завдання 2 (середній рівень) являють собою тестові завдання з вибором однієї відповіді, при цьому обґрунтовувати вибір відповіді не потрібно. У завданні 3 (достатній рівень) потрібно встановити відповідність (логічні пари) між фізичними поняттями, виразами, законами, термінами тощо, дібравши до кожного рядка, позначеного цифрою, твердження, позначене буквою. Слід мати на увазі, що одне із тверджень, позначених буквами, є «зайвим». Завдання 4 (високий рівень) — це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Воно вважається виконаним, якщо учень розв’язав задачу, обґрунтував кожен етап розв’язання й записав правильну відповідь.

Завдання 1 оцінюється в 1 бал, завдання 2 — у 2 бали, завдання 3 — у 4 бали, завдання 4 — у 5 балів. За кожне із завдань 1 і 2 учень одержує максимальний бал у випадку правильної відповіді або 0 балів навіть у разі однієї помилки. У завданні 3 за кожну правильно встановлену відповідність учень одержує по 1 балу. Завдання 4 може бути виконано частково (не завершено обчислення, помилка в обчисленнях, розв’язання недостатньо обґрунтоване тощо). У цьому випадку учень одержує менше ніж 5 балів (на розсуд учителя). Максимальна кількість балів, передбачена за самостійну роботу, — 12 балів.

Деякі самостійні роботи можна запропонувати учням виконати вдома.

Контрольні роботи призначені для підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів і розраховані на 45 хвилин. Кожна контрольна робота подана у чотирьох рівноцінних варіантах і містить 6 завдань. Завдання 1 і 2 являють собою тестові завдання з вибором однієї відповіді; завдання 3, 4 і 6 — це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які вимагають повного розв’язання. Завдання 5 є завданням на встановлення відповідності (логічних пар).

Завдання 1 оцінюється в 0,5 бала, завдання 2 — в 1 бал, завдання 3 — у 1,5 бала, завдання 4 — у 2 бали, завдання 5 — у 3 бали, завдання 6 — у 4 бали. За кожне із завдань 1 і 2 учень одержує максимальний бал у випадку правильної відповіді або 0 балів навіть у разі однієї помилки. У завданні 5 за кожну правильно встановлену відповідність учень одержує по 1 балу. Завдання 3, 4 і 6 можуть бути виконані частково (неповна відповідь на якісне запитання або помилки в обчисленнях, розв’язання задачі не закінчене або недостатньо обґрунтоване тощо). У цьому випадку учень одержує за кожне завдання кількість балів, меншу від зазначеного максимального бала (на розсуд учителя). Максимальна кількість балів, передбачена за виконання контрольної роботи, —12 балів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×