Рябченко Ж. Ф. Демонстраційний експеримент курсу фізики 8 класу на базі саморобних приладів та наочних посібників ОНЛАЙН

Рябченко Ж. Ф. Демонстраційний експеримент курсу фізики 8 класу на базі саморобних приладів та наочних посібників.— X.: Вид. група «Основа», 2010.— 128 с. — (Б-кажурн. «Фізика в школах України»; Вип. 7(79)).
У виданні висвітлені роль і місце демонстраційного експерименту з використанням учнівських саморобних приладів та посібників на уроках фізики у 8 класі, наведена коротка технічна характеристика приладів, а також подані практичні поради щодо створення й використання на уроці такої наочності.
Методичний посібник призначений для вчителів фізики та керівників гуртків із технічного та фізичного моделювання.
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………5
Вимоги до саморобок…………………………………………5
Зміст демонстраційного експерименту……………………….16
Розділ 1. Механічний рух……………………………………..16
Урок № 1 /1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія.
Пройдений тілом шлях. Швидкість руху.
Вимірювання швидкості. Види рухів………………………17
Урок № 2/2. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість прямолінійного рівномірного руху…………………………………23
Урок № З/З. Нерівномірний рух.
Середня швидкість нерівномірного руху………………….24
Урок № 5/5. Обертальний рух тіла. Період обертання.
Місяць — природний супутник Землі…………………….26
Уроки № 7-8/7-8. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник………………….29
Урок № 9/9. Звук. Джерела й приймачі звуку. Характеристики звуку…….34
Урок № 10/10. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук і ультразвук. Вплив звуків на живі організми………………………….38
Розділ 2. Взаємодія тіл……………………………………….41
Урок № 13/1. Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація й зміна
швидкості. Інерція………………………………………42
Урок № 14/2. Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили.
Графічне зображення сили………………………………46
Урок № 15/3. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука……………..51
Урок № 16/4. Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість……….54
Урок № 18/6. Складання сил, що діють уздовж однієї прямої.
Рівнодійна сил…………………………………………56
Урок№ 19/7. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок.
Прості механізми……………………………………….57
Урок № 20/8. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання……………..59
Урок № 24/1. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску………………………….65
Урок № 25/2. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля…………………………67
Урок № 26/3. Сполучені посудини. Манометри. Насоси…………………70
Урок № 27/4. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.

Дослід Торрічеллі. Барометри……………………………73
Урок № 28/5. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда……………………76
Урок № 29/6. Гідростатичне зважування………………………………79
Урок № 30/7. Умови плавання тіл……………………………………..80
Розділ 3. Робота й енергія…………………………………….85
Урок № 33/1. Механічна робота. Одиниці роботи………………………86
Урок № 35/3. Кінетична й потенціальна енергія………………………..87
Урок № 36/4. Перетворення одного виду механічної енергії на інший.
Закон збереження механічної енергії…………………….91
Урок № 37/5. Машини й механізми. Прості механізми…………………..94
Урок № 38/6. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів………………….98
Урок № 40/8. «Золоте правило» механіки……………………………..99
Розділ 4. Теплові явища. Кількість теплоти.
Теплові машини………………………………..100
Урок № 43/1. Тепловий стан тіл. Температура тіла.
Вимірювання температури……………………………..101
Урок № 44/2. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін………..102
Урок № 45/3. Види теплопередачі……………………………………104
Урок № 46/4. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини………..108
Урок № 47/5. Тепловий баланс………………………………………110
Урок № 49/7. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника………………..111
Урок № 53/1. Плавлення й кристалізація твердих тіл.
Температура плавлення………………………………..112
Урок № 55/3. Випаровування й конденсація рідин…………………….114
Урок № 56/4. Вода в різних агрегатних станах…………………………115
Урок № 57/5. Температура кипіння.
Питома теплота пароутворення…………………………116
Урок № 59/7. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах.
Принцип дії теплових машин……………………………117
Урок № 60/8. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння.
Екологічні проблеми використання теплових машин……..118
Короткі підсумки………………………………………….. 121
Література………………………………………………… 123

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×