Довгань А.І. Збірник завдань для ДПА з географії для 11 класу ОНЛАЙН

Довгань А.І. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії. 11 кл. / A.І. Довгань, В.В. Совенко, -Київ, 2015. — 72 с.
Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного курсу «Географія». Основна мета посібника — допомогти вчителю підготувати варіанти контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії в старшій школі за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 23 завдань.
Матеріали збірника вчитель може також використовувати під час проведення поточного оцінювання. Учні можуть використовувати матеріали збірника під час підготовки до уроків, державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання.
До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт. Кожен варіант налічує: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачає роботу з малюнками, схемами, таблицями, діаграмами або статистичними матеріалами; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; завдання на контурній карті, а також два завдання, які виконують учні, що вивчають географію на профільному рівні.

Отже, кожен варіант письмової контрольної роботи для державної підсумкової атестації з географії складається з 23 завдань,
• Тестові завдання з вибором однШ правильної відповіді 1-10 (10 завдань у кожному варіанті) використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації. У завданнях такого типу пропонують чотири можливі варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна. Завдання вважають виконаним правильно, якщо в бланку відповідей позначено тільки одну відповідь. Якщо позначено два або більше варіанти відповідей, навіть якщо серед них є правильний, або не позначено відповіді взагалі, завдання вважають і виконаним неправильно. Правильну відповідь на кожне таке завдання оцінюють 1 балом. Загальна кількість балів — 10.
• Тестові завдання на визначення відповідності 11-13 (три завдання в кожному варіанті). Завдання такого типу передбачають вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків. Якщо в бланку відпо- І відей записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання вважають виконаним повністю правильно. Відповідно за одну правильно визначену відповідність — 1 бал. | Загальна кількість балів — 12.
• Тестові завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких правияьніу 14, 15 (два завдання в кожному варіанті). До кожного завдання наведено сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Завдання оцінюється 1, 2, З балами: 1 бал за кожну правильну відповідь із трьох можливих. Порядок написання цифр у відповіді значення не має. Завдання вважають виконаним, якщо учень вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей. Загальна кількість — 6 балів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×