Гілецькнй Й. Географія : Економічна і соціальна географія України. Підручник для 9 класу ОНЛАЙН

Гілецькнй Йосип. Географія : Економічна і соціальна географія України. Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Тернопіль, 2009. — 272 с.
Підручник «Географія: Економічна і соціальна геоірафія України» покликаний допомогти вам глибше і краще опановувати курс географії 9 класу. Для того щоб отримати ґрунтовні знання, потрібно не лише читати текст параграфів, а й використовувати допоміжний матеріал.
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………..5
Розділ І. УКРАЇНА НА КАРГ! СВІТУ ………………………………………11
§ 1. Економіко-географічне положення України……………………………….12
§ 2. Українські історичні землі ……………………………………….18
§ 3. Адміністративно-територіальний усгрій України ………………………25
Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ …………………………………………31
§ 4. Чисельність населення……………………………………………32
§ 5. Міграції населення …………………………………………….40
§ 6. Системи розеелення і розвиток поселень ………………………………44
§ 7. Національний склад населення ………………………………………51
§ 8. Трудові ресурси і зайнятість населення ………………………………..58
Розділ З ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ..65
§ 9. Національний господарський комплекс України та його галузева структура……..66
§ 10. Сучасна організація виробництва і територіальна структура господарства України…….73
§ 11. Економічний потенціал України ……………………………………………..78
§ 12. Промисловість: загальна характеристика…………………………………84
§ 13. Паливна промисловість………………………………………………..92
§ 14. Електроенергетика……………………………………………………97
§ 15. Чорна металургія …………………………………………………..102
§ 16. Кольорова металургія……………………………………………….107
§ 17. Машинобудування …………………………………………………..111
§ 18. Хімічна промисловість……………………………………………..116
§ 19. Промисловість будівельних матеріалів …………………………………121
§ 20. Лісова і деревообробна промисловість …………………………………124
Розділ 4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ХАРЧОВА І ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ ………………..131

§ 21. Сільське господарегво………………………………………………132
§ 22. Рослинництво……………………………………………………….136
§ 23. Тваринництво……………………………………………………….142
§ 24. Зональна спеціалізація сільського господарства Аграрні реформи в Україні ……..146
§ 25. Харчова промисловість…………………………………………………149
§ 26. Легка промисловість. Художні промисли……………………………….153
Розділ 5. ТРАНСПОРТ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ……159
§ 27. Роль транспорту. Сухопутні види транспорту ………………………..160
§ 28. Водний і повітряний види транспорту ………………………………..167
§ 29. Соціальна сфера……………………………………………………172
§ 30. Міжнародний поділ праці і світове господарство …………………..177
§ З1. Зовнішні економічні зв’язки України ……………………………….180
§ 32. Інтеграція України в світову економіку ……………………………..184
Розділ 6. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ………………………………….191
§ 33. Економічне районування ………………………………………….192
§ 34. Столичний економічний район………………………………………195
§ 35. ГІівнічно-Західний економічний район ……………………………200
§ 36. Карпатський економічний район…………………………………….205
§ 37. Подільський економічний район …………………………………..212
§ 38. Центральний економічний район………………………………….217
§ 39. Північно-Східний економічний район ……………………………..222
§ 40. Донецький економічний район……………………………………..228
§ 41. Придніпровський економічний район ………………………………..234
§ 42. Причорноморський економічний район ………………………………239
Словник основних термінів і понять…………………………………….251
Додатки…………………………………………………………….261

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×