Шматько О. Є., Вовк В. Ф. Повний курс географії в тестах

Шкільний курс географії в тестах / О. Є. Шматько, В. Ф. Вовк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 448 с. — (Серія «Енциклопедія тестових завдань»).
ISBN 978-617-09-1539-9.

Видання являє собою збірник завдань із географії і містить усі основні типи завдань, які використовуються під час державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання згруповані за темами шкільного курсу географії у 6—10 класах та порядку їх вивчення.
У посібнику наведено правильні відповіді до всіх завдань.
Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та вчителів географії.
СОДЕРЖАНИЕ
Передмова …3
Загальна географія
Географія як наука, розвиток географічних досліджень
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …6
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …6
Завдання на встановлення відповідності …9
Завдання на встановлення правильної послідовності …11
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …12
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …13
Способи зображення Землі
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …14
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …14
Завдання на встановлення відповідності …18
Завдання на встановлення правильної послідовності …19
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …19
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …20
Літосфера та рельєф
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …21
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …21
Завдання на встановлення відповідності …28
Завдання на встановлення правильної послідовності …31
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …33
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …35
Атмосфера та клімат
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …36
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …36
Завдання на встановлення відповідності …43
Завдання на встановлення правильної послідовності …44
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …45
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …47
Гідросфера
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …49
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …49
Завдання на встановлення відповідності …52
Завдання на встановлення правильної послідовності …53
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …56
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …58
Біосфера
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …59
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …59
Завдання на встановлення відповідності …60
Завдання на встановлення правильної послідовності …60
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …61
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …61
Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …62
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …62
Завдання на встановлення відповідності …63
Завдання на встановлення правильної послідовності …63
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …64
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …64
Географія материків і океанів
Океани: Тихий океан, Атлантичний океан,
Індійський океан, Північний Льодовитий океан
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …65
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …65
Завдання на встановлення відповідності …74
Завдання на встановлення правильної послідовності …76
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …79
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …81
Материки: Африка. Південна Америка. Антарктида.
Північна Америка. Євразія. Земля — наш спільний дім
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …82
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …82
Завдання на встановлення відповідності …109
Завдання на встановлення правильної послідовності …117
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …124
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …129
Фізична географія України
Вступ. Україна та її географічні дослідження
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …130
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …130
Завдання на встановлення відповідності …141
Завдання на встановлення правильної послідовності …144
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …147
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …151
Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …153
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …153

Завдання на встановлення відповідності …169
Завдання на встановлення правильної послідовності …174
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …176
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …181
Ландшафти і фізико-географічне районування
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …182
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …183
Завдання на встановлення відповідності …194
Завдання на встановлення правильної послідовності …196
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …198
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …201
Використання природних умов і природних ресурсів України та їх охорона
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …202
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …202
Завдання на встановлення відповідності …206
Завдання на встановлення правильної послідовності …209
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …210
Економічна і соціальна географія України
Населення України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …211
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …211
Завдання на встановлення відповідності …222
Завдання на встановлення правильної послідовності …226
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …228
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …229
Господарство України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …230
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …231
Завдання на встановлення відповідності …257
Завдання на встановлення правильної послідовності …269
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю ….272
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю ….278
Територіальний поділ України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …279
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …279
Завдання на встановлення відповідності …283
Завдання на встановлення правильної послідовності …285
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …285
Соціально-економічна географія світу
Сучасна політична карта світу
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …287
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …287
Завдання на встановлення відповідності …295
Завдання на встановлення правильної послідовності …300
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …301
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю ….303
Населення світу
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …304
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …304
Завдання на встановлення відповідності …312
Завдання на встановлення правильної послідовності …317
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …319
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …323
Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …325
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …325
Завдання на встановлення відповідності …330
Завдання на встановлення правильної послідовності …334
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …335
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …337
Світове господарство
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …339
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …339
Завдання на встановлення відповідності …353
Завдання на встановлення правильної послідовності …360
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …362
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …365
Глобальні проблеми людства
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …365
Завдання з вибором однієї правильної відповіді …366
Завдання на встановлення відповідності …370
Завдання на встановлення правильної послідовності …370
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …371
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …373
Регіони та країни світу
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю …374
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення правильної послідовності …419
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю …423
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю …427


 Шматько О. Є. Повний курс географії в тестах


ВНИМАНИЕ! Формат файла с книгой — Защищенный PDF. Чтобы узнать, как открыть файл, пожалуйста, посмотрите видео: http://natural.edu-lib.com/kak-otkryit-elektronnuyu-knigu-v-formate-zashhishhennyiy-pdf
Для чтения книги скачайте бесплатную программу Adobe Reader

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×