Тимошенко О.В. та ін. Збірник завдань для ДПА 2014 з фізичної культури для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури : 11-й кл. / О.В. Тимошенко, С.М. Дятленко, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, JI.B. Копилова, О.М. Лакіза. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2014. — 248 с.
Збірник призначений для проведення державної підсумкової атестації з навчального предмета «Фізична культура» (рівень стандарту, профільний рівень) в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання складено відповідно до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура, 5-11 класи» (за ред. С.М. Дятленка) та «Фізична культура. Профільний рівень, 10-11 класи» (авт. колектив В. Єрмолова, Л. Іванова, Г. Смоліус та ін.).
Державна підсумкова атестація з фізичної культури проводиться в один день. Вона складається з трьох частин: тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури (у формі контрольних робіт), практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.
На виконання тестових завдань відводиться 45 хв, практичних завдань — 90 хв. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічних годин.
Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які завершили вивчення навчального предмета «Фізична культура» (рівень стандарту), повинні:
— розуміти значення фізичної культури для особистісного розвитку;
— мати знання щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання з метою зміцнення здоров’я та підвищення фізичної підготовленості;
— застосовувати елементарні правила гігієни, найпростіші прийоми самоконтролю;
— володіти методикою організації самостійних занять фізичними вправами різної функціональної спрямованості, корекції постави, надання першої допомоги та страхування під час виконання фізичних вправ;
— виконувати залікові вправи (навчальні нормативи);
— уміти використовувати фізичні вправи під час активного відпочинку.
Випускники загальноосвітніх шкіл, які завершили вивчення навчального предмета «Фізична культура» (профільний рівень), повинні:

— володіти основами теорії фізичного виховання, психолого-педагогічних, анатомо-фізіо-логічних знань і гігієнічних вимог до фізичного виховання;
— володіти основами теорії тренування з обраного виду рухової діяльності;
— розуміти значення фізичної культури для особистісного розвитку;
— мати знання щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання з метою зміцнення здоров’я та підвищення фізичної підготовленості;
— володіти найпростішими прийомами самоконтролю;
— володіти способами організації самостійних занять фізичними вправами різної функціональної спрямованості, корекції постави, надання першої допомоги та страхування під час виконання фізичних вправ;
— виконувати залікові вправи (навчальні нормативи);
— уміти використовувати фізичні вправи під час активного відпочинку.
Тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури підготовлені окремо відповідно до навчальних програм — для рівня стандарту, профільного рівня; практичні завдання інструктивно-оздоровчого спрямування (для рівня стандарту та профільного рівня — однакові), залікові вправи (для рівня стандарту та профільного рівня — відповідно до навчальних програм) розміщені у цьому збірнику.
Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію з предмета «Фізична культура», отримує інструкцію з виконання тестових завдань, індивідуальний варіант роботи (з теоретико-методичних основ фізичної культури) з даного збірника (відповідно до рівня -стандарту чи профільного); бланк відповідей (додаток) або бланк, підготовлений навчальним закладом, зі штампом навчального закладу.

СКАЧАТИ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×