Базанова Т. І. Біологія: Підручник для 9 класу ОНЛАЙН

Біологія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Т. І. Базанова та ін..— Х.,— 296 с.: іл.
Книга складається зі вступу й чотирнадцяти розділів. Кожен з них містить кілька параграфів, рубрики «Людина та її здоров’я», «Наша лабораторія», «Підсумки». Розділи починаються зі вступної частини. Читайте її уважно — у ній окреслено коло проблем, що розглядаються в розділі. У кожному параграфі після основного тексту ви знайдете два блоки завдань. Їх позначення наведено на цій сторінці. Перший блок — це завдання, що допоможуть вам зрозуміти навчальний текст. Деякі завдання краще виконувати разом з товаришем: обговорюючи ключові питання параграфа, ви зможете глибше усвідомити його зміст.

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу ОНЛАЙН

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. — X., 2011. — 110с.
Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв’язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час екскурсій у природу учні вивчають видову різноманітність природи рідного краю. Про це та багато чого іншого, пов’язаного із урізноманітненням навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику.

Гриценко Г.О. Розробки уроків географії для 6 класу (I семестр) ОНЛАЙН

Гриценко Г.О. Географія. 6 клас. Розробки уроків. І семестр: Методичний посібник. — X., 2009. — 142с.
У посібнику представлені розробки уроків до курсу географії 6 класу І семестр, які в основному мають класичну структуру. Автор пропонує значну кількість завдань, запитань та цікавинок до уроків.
Для вчителів географії.Вишнякова Е. А. и др. Физика. Подготовка к ЕГЭ в 2014 году. Диагностические работы ОНЛАЙН

Вишнякова Е. А. и др. Физика. Подготовка к ЕГЭ в 2014 году. Диагностические работы / Е. А. Вишнякова, М. В. Семенов, А. А. Якута, Е. В. Якута. — М., 2014. —160 с.
Издание соответствует Федеральному государственному общеобразовательному стандарту (ФГОС).
Данная книга содержит шесть вариантов диагностических работ по физике, подготовленных в формате единого государственного экзамена. Состав заданий, их тематика и уровень трудности в целом соответствуют спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена по физике и кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по физике.

Никишова Е.А. и др. ЕГЭ-2014 : Биология : самое полное издание типовых вариантов заданий ОНЛАЙН

ЕГЭ-2014 : Биология : самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. — Москва, 2014. — 207, [1] с. — (Федеральный институт педагогических измерений).
На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 50 заданий.
Часть 1 включает 36 заданий (А1—А36). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный.
Часть 2 содержит 8 заданий (В1—В8): 3 — с выбором трёх верных ответов из шести, 4 — на соответствие, 1 — на установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов.
Часть 3 содержит 6 заданий со свободным ответом (С1— С6).

×