Лернер Г. И. ЕГЭ 2009. Биология. Репетитор ОНЛАЙН

ЕГЭ 2009. Биология. Репетитор / Г. И. Лернер. — М. : Эксмо, 2009. — 320 с.

Учебное пособие адресовано выпускникам средней школы и абитуриентам для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по биологии. Учебное пособие включает;
• полную информацию о структуре и содержании ЕГЭ по биологии;
• краткий теоретический материал по всем темам ЕГЭ;
• сведения о типах заданий разного уровня с подробными комментариями;
• ответы и решения.
Издание окажет помощь учителям, репетиторам и родителям при подготовке учащихся к ЕГЭ по биологии.

ДПА 2013. Біологія 11 клас. Відповіді до збірника завдань ОНЛАЙН

Барна І.В. Біологія: Навчальний посібник для підготовки до державної підсумкової атестації, 11 клас. — Тернопіль, 2013. — 64с.
У посібнику подано відповіді до всіх завдань державної підсумкової атестації з біології за рекомендованим МОН України посібником. Посібник буде корисний учням 11 класу в процесі їх підготовки до державної підсумкової атестації з біології.

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з екології для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з екології. 11 клас / уклад.: Бойчук Ю. Д., Малікова С. О. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Збірник завдань призначено для проведення державної підсумкової атестації з екології в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі. Завдання складено відповідно до чинних навчальних програм з екології рівнів стандарту, академічного та профільного для загальноосвітніх навчальних закладів. Учні, які вивчали навчальний предмет «Екологія» на рівні стандарту й академічному рівні, виконують атестаційну роботу протягом 90 хвилин. Учням, які навчалися за програмою профільного рівня, на виконання атестаційної роботи надається 120 хвилин.×