Божинова Ф. Я. Фізика 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Божинова Ф. Я. Фізика 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН

Божинова Ф. Я. Фізика. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, М. О. Чертіщева.— 2-ге вид., 2010.— 64 с. + Додаток (16 с.).

Зошит призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.

Зошит є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-9». Завдання складені відповідно до нової програми та підручника «Фізика. 9 клас», рекомендованого Міністерством освіти і науки України (автори Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна).

Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.

У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; самостійна робота (CP) — відстежується рівень засвоєння отриманих знань, уміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на один-два логічні кроки; практичний тренінг (ПТ) — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати пояснювальні рисунки. Кожну роботу подано у двох варіантах.

Друга частина посібника містить контрольні роботи (КР) в чотирьох варіантах, за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою.

Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності, наявність перфорації забезпечують оперативність під час використання посібника.

До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчення теми. У додатку також наводяться всі довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті.

Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.

6 Comments on “Божинова Ф. Я. Фізика 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань ОНЛАЙН”

          1. Ответы есть,правда их нет в интернете… В любом книжном магазине посмотри

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 1 =