Дубас З.В. Дидактичний матеріал з фізики для тематичного оцінювання у 10-11 класах ОНЛАЙН

Дубас З.В. Дидактичний матеріал з фізики для тематичного оцінювання у 10-11 класах  ОНЛАЙН

Дубас З.В. Дидактичний матеріал з фізики для тематичного оцінювання у 10-11 класах загальноосвітніх шкіл. — Вид. друге, випр. — Тернопіль: Астон, 2001. — 99 с.
Запропоновані дидактичні матеріали вчитель може використати для тематичного контролю знань і вмінь (компетенцій) під час вивчення фізики в 10 та 11 класах.
Задачі цього посібника перевірено на практиці автором та його колегами по праці.
У посібнику пропонуються задачі різних типів, а тому він може допомогти учням у вдосконаленні вмінь розв’язувати задачі.


Цей посібник адресований учителям фізики та учням усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів.
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………………………З
Робота № 1 -10 Зв’язок тиску ідеального газу з енергією руху молекул і температурою….4
Робота №2-10 Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси……………………….7
Робота №3-10 Властивості пари, рідин і твердих тіл……………………………….11
Робота №4-10 Основи термодинаміки………………………………………………14
Робота №5-10 Електричний заряд. Напруженість поля.
Провідники в електричному полі……………………………………..18
Робота №6-10 Потенціал і різниця потенціалів. Конденсатор.
Енергія електричного поля………………………………………………22
Робота №7-10 Струм в провіднику та його опір. З’єднання провідників……………….25
Робота №8-10 Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму…………………29
Робота №9-10 Магнітна індукція. Сили Ампера і Лоренца.
Магнітні властивості речовин…………………………………………..33
Робота №10-10 Електричний струм у різних середовищах………………………..38
Робота № 11 -10 Підсумкова контрольна…………………………………………..41
Робота № 1 -11 Електромагнітна індукція…………………………………………46
Робота №2-11 Вільні електромагнітні коливання…………………………………..50
Робота №3-11 Вимушені електромагнітні коливання.
Змінний струм……………………………………………………………….54
Робота №4-11 Виробництво, передавання і використання електроенергії……………….59
Робота №5-11 Радіозв’язок. Радіолокація. Телебачення…………………………..63
Робота №6-11 Відбивання і заломлення світла…………………………………….67
Робота №7-11 Хвильова оптика…………………………………………………72
Робота №8-10 Світлові кванти…………………………………………………..76
Робота №9-11 Атомна фізика. Спектри і спектральний аналіз………………….80
Робота №10-11 Фізика атомного ядра…………………………………………..84
Робота №11 -11 Узагальнююча контрольна………………………………………..87
Додатки……………………………………………………………………91
Відповіді………………………………………………………………….93

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − шесть =