Костильов О.В. Збірник завдань для ДПА з біології 2012 для 9 класу ОНЛАЙН

Костильов О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології : 9 кл. / О.В. Костильов, О.А. Андерсон, В.М. Закревська. – 2-ге вид., доопрац. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 128 с.: іл.
Контроль результатів пізнавальної діяльності учня – першочергове завдання Державної підсумкової атестації учпів 9 класів середніх загальноосвітніх закладів освіти з курсу біології.

Під час проведення атестаціїощнюстьсїг рівень навчальних досягнень учня, ступінь сформованості в нього навичок та умінь, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати, оцінювати та робити висновки.
Збірник призначений для проведення письмової державної підсумкової атестації за курс основної школи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах І загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням біології. Державна підсумкова атестація з біології проводиться протягом 60 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології виконують атестаційну роботу протягом 90 хвилин.
Посібник містить ЗО варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант включає 29 завдань для загальноосвітніх класів (перша, друга, третя та четверта частини) і 31 завдання для класів з поглибленим вивченням біології (завдання № 30 і 31, п’ята частина). Кожен варіант розподілено на п’ять частин:
перша частина – 12 тестових завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох запропонованих (2 завдання з біології рослин, 2 – з біології тварин і 8 – з біології людини);
друга частина – 10 тестових завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох запропонованих різної складності (2 завдання з біології рослин, 2 – з біології тваршті 6 – з біології людини);
третя частина – 3 тестові завдання з використанням графічних зображень з однією правильною відповіддю (по 1 завданню з біології рослин, тварин і людини), завдання з біології людини на встановлення відповідності та завдання на встановлення послідовності явищ, структур, подій; четверта частина – 2 відкриті завдання з біології людини, з розгорнутою відповіддю; п’яту частину аїеста цінної роботи виконують ті лью учні, які навчаються в класах (групах) з поглибленим вивченням біології. Вона складається з двох завдань: з них – 1 завдання на встановлення відповідності та 1 — відкрите питания а біології людини.
Завдання 28, 29 і 31 с відкритими, тому відповіді на них записують на аркушах із штампом навчального закладу.

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×