Мусієнко М.М. та ін. Біологія 7 клас. Підручник ОНЛАЙН

Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія. 7 клас. – — К., 2007. — 288 с
Підручник дає уявлення про різноманітний світ рослин грибів і бактерій. Детально розглянуто будову, процеси життєдіяльності, пристосування живих організмів до середовища життя. Значну увагу приділено практичному використанню та охороні живих організмів.


Зміст
Як працювати з підручником …………..З
ВСТУП
§ 1. Біологія – наука про живу природу.. 5
§ 2. Різноманітність живих організмів та їхня класифікація………………….. 10
Розділ 1. РОСЛИНИ
Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин
§ 3. Загальна характеристика царства Рослини…………………………… 15
§ 4. Методи вивчення будови клітини …. 19
§ 5. Хімічний склад клітини…………. 22
§ 6. Будова рослинної клітини……….. 26
§ 7. Тканини рослин………………… 33
§ 8. Органи рослин ………………… 36
§ 9. Види коренів. Типи кореневих систем. Будова коренів …………………… 39
§ 10. Будова коренів……………….. 43
§ 11. Ґрунт як джерело кореневого живлення рослин…………………………… 46
§ 12. Роль кореня у забезпеченні мінерального живлення рослин……………………. 49
§ 13. Видозміни кореня та їхні функції.. 53
§ 14. Будова пагона. Його розвиток з бруньки…………………………… 57
§ 15. Стебло – вісь пагона …………..60
§ 16. Внутрішня будова стебла……….. 63
§ 17. Видозміни пагона ………………66
§ 18. Зовнішня будова листка …………71
§ 19. Внутрішня будова листка……….. 74
§ 20. Функції листка. Фотосинтез…….. 78
§ 21. Функції листка. Дихання та випаровування води ………………… 82
§ 22. Тривалість життя листків. Видозміни листка……………………………. 84
§ 23. Взаємозв’язки між різними частинами рослини…………………………… 88
§ 24. Регуляція життєвих функцій рослин. Рухи рослин……………………….. 92
Тема 2. Розмноження і розвиток рослин
§ 25. Способи розмноження рослин…….. 99
§ 26. Вегетативне розмноження рослин у рослинництві. Щеплення рослин………. 101
§ 27. Генеративні органи рослини. Будова і різноманітність квіток…….. 106
§ 28. Суцвіття …………………….111
§ 29. Запилення…………………… 113
§ 30. Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини…………………… 118
§ 31. Різноманітність плодів……….. 121
§ 32. Поширення плодів ……………. 126
§ 83. Проростання насіння………….. 180
§ 84. Ріст та розвиток рослин………. 134
Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН
Тема 1. Водорості
§ 35. Загальні риси та особливості поширення водоростей ……………… 141
§ 36. Одноклітинні зелені водорості ….143
§ 37. Багатоклітинні зелені та діатомові водорості………………………… 146
§ 38. Бурі та червоні водорості…….. 150
§ 39. Значення водоростей у природі та житті людини……………………… 152
Тема 2. Вищі спорові рослини
§ 40. Загальна характеристика вищих спорових рослин …. …………. … 156
§ 41. Мохоподібні ……………….. 188
§ 42. Папоротеподібні…………….. 164
§ 43. Плауноподібні та хвощеподібні… 169
Тема 3. Голонасінні
§ 44. Загальна характеристика голонасінних рослин………………. 175
§ 45. Різноманітність хвойних рослин ..179
§ 46. Роль голонасінних у природі та житті людини ……………………..184
Тема 4. Покритонасінні, або Квіткові
§ 47. Загальна характеристика покритонасінних, або квіткових, рослин…………….. 188
§ 48. Родина Капустяні, або Хрестоцвіті192
§ 49. Родина Розові………………. 195
§ 50. Родина Бобові, або Метеликові… 199
§ 51. Родина Пасльонові…………… 203
§ 52. Родина Айстрові, або Складноцвіті206
§ 53. Родини Лілійні та Цибулеві…… 210
§ 54. Родина Злакові……………… 214
Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ
Тема 1. Гриби
§ 55. Загальна характеристика царства Гриби…………………………… 223
§ 56. Різноманітність грибів. Шапкові гриби ………………………….. 226
§ 57. Різноманітність грибів. Цвілеві гриби. Дріжджі. Гриби-паразити…….. 232
Тема 2. Лишайники
§ 58. Загальна характеристика лишайників………………………. 238
Розділ 4. БАКТЕРІЇ
Тема 1. Бактерії
§ 59. Загальна характеристика прокаріотів……………………… 245
§ 60. Роль прокаріотів у природі та житті людини……………………….. 248
Розділ 5. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ІДОВДІЛЛЯ
Тема 1. Організми і середовище життя
§ 61. Чинники довкілля, що впливають на живі організми………………….. 253
§ 62. Рослинні угруповання. Зв’язки рослин з іншими організмами……….. 257
§ 63. Типи рослинних угруповань……. 262
§ 64. Охорона рослин. Природоохоронні території……………………….. 266
Короткий словник термінів та понять… 272

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×