Архив рубрики: Физика для учителей и преподавателей

Дружинин Б.Л. Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов ОНЛАЙН

Дружинин Б.Л. Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов. — М., 2013. — 164 с.
А вы сможете решить задачу, используя минимальный набор физических формул или вообще не прибегая к расчетам, сложнее обыкновенных арифметических действий? В этой книге автор предлагает текстовые задачи по физике, решаемые именно так с присущими ему легкости и изяществом. Сюжеты задач привлекут внимание детей обилием сказочных и фантазийных сюжетов, шутливыми и юмористическими оттенками, участием персонажей русских народных сказок.

Дубаc 3. В. Завдання для тематичного контролю знань з фізики 9 клас ОНЛАЙН

3. В. Дубаc. Завдання для тематичного контролю знань з фізики. 9 клас. — Тернопіль: Астон, 2009. — 40 с.
У посібнику подано завдання для тематичного контролю навчальних досягнень у формі діагностичних робіт, складених у повній відповідності до нової програми для загальноосвітніх закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи. — Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005». Тексти завдань складені з урахуванням 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожну діагностичну роботу розроблено у шести варіантах, один або два з яких можна використати як тренувальні.

Дубас З.В. Дидактичний матеріал з фізики для тематичного оцінювання у 10-11 класах ОНЛАЙН

Дубас З.В. Дидактичний матеріал з фізики для тематичного оцінювання у 10-11 класах загальноосвітніх шкіл. — Вид. друге, випр. — Тернопіль: Астон, 2001. — 99 с.
Запропоновані дидактичні матеріали вчитель може використати для тематичного контролю знань і вмінь (компетенцій) під час вивчення фізики в 10 та 11 класах.
Задачі цього посібника перевірено на практиці автором та його колегами по праці.
У посібнику пропонуються задачі різних типів, а тому він може допомогти учням у вдосконаленні вмінь розв’язувати задачі.Арестенко Г. П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики основної школи ОНЛАЙН

Арестенко Г. П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики основної школи.— X., 2011.— 128 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 5 (89)).

У програмі фізики у 7-9 класах запропонована велика кількість лабораторних робіт, у 7 класі — 12, 8-му — 14 і 9-му — 11. Посібник містить розроблені детальні інструкції до кожної роботи.

Карпухіна О. О. Фізика 10 клас. Академічний рівень: Збірник задач ОНЛАЙН

Карпухіна О. О. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Збірник задач / О. О. Карпухіна, Ф. Я. Божинова, В. В. Хардіков.— 2-ге вид., перероб. і доп.— , 2011.— 288 с.

Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 10 класу (академічний рівень) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності.

×