Архив рубрики: Биология для учителей и преподавателей

Упатова І. П. Біологія 6 клас: розробки уроків

Біологія. 6 клас : розробки уроків / І. П. Упатова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 320 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1995-3
Посібник складений відповідно до чинної програми з біології для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Розробки уроків містять теоретичний та дидактичний матеріал, різноманітні форми роботи на уроці, завдання для поточного й тематичного контролю знань.
У посібнику наведені цікаві розробки нестандартних уроків узагальнення вивченого матеріалу.

Лернер Г. И. Общая биология (10—11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы ОНЛАЙН

Лернер Г. И. Общая биология (10—11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы / Г. И. Лернер. — М., 2009. — 240 с.
В пособии предлагаются задания для поурочного и тематического контроля знаний учащихся по школьному курсу общей биологии и экологии. Все задания по типологии и форме соответствуют аттестационным материалам ЕГЭ и материалам вступительных экзаменов а вузы. Вопросы, тесты и задания выстроены по вариантам в соответствии со структурой и содержанием как линейных, так я концентрических программ, обеспечивающих Обязательный минимум содержания образования по биологии.

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу ОНЛАЙН

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. — X., 2011. — 110с.
Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв’язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час екскурсій у природу учні вивчають видову різноманітність природи рідного краю. Про це та багато чого іншого, пов’язаного із урізноманітненням навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику.

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети ОНЛАЙН

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети.— X.:, 2009. — 128 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою». Вип. 10 (82)).
У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області. Для практичного використання педагогічним працівникам.

Задорожний К. М. Усі уроки біології в 11 класі. Рівень стандарту і академічний рівень ОНЛАЙН

Задорожний К. М. Усі уроки біології в 11 класі. Стандарт і академічний рівень.— X.: Вид. група «Основа», 2011.— 191, [1] е.: табл. — (Серія «Усі уроки»). ISBN 978-617-00-1060-5.

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за чинною програмою 2010 року. Розробки уроків містять багато сучасної наукової інформації, яку можна також використовувати під час додаткових занять або в процесі підготовки до олімпіад і турнірів. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою.

Задорожний К. М. Біологія 11 клас. Рівень ствндарту і академічний рівень. Серія «Мій конспект» ОНЛАЙН

Задорожний К. М. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. — Х.: Вид. група «Основа», 2011. — 104 с.: табл. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за новою програмою 2010 року. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою. Для забезпечення можливості зручного використання матеріали до кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші.×