Архив рубрики: Биология для учителей и преподавателей

Упатова І. П. Біологія 6 клас: розробки уроків

Біологія. 6 клас : розробки уроків / І. П. Упатова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 320 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1995-3
Посібник складений відповідно до чинної програми з біології для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Розробки уроків містять теоретичний та дидактичний матеріал, різноманітні форми роботи на уроці, завдання для поточного й тематичного контролю знань.
У посібнику наведені цікаві розробки нестандартних уроків узагальнення вивченого матеріалу.

Лернер Г. И. Общая биология (10—11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы ОНЛАЙН

Лернер Г. И. Общая биология (10—11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы / Г. И. Лернер. — М., 2009. — 240 с.
В пособии предлагаются задания для поурочного и тематического контроля знаний учащихся по школьному курсу общей биологии и экологии. Все задания по типологии и форме соответствуют аттестационным материалам ЕГЭ и материалам вступительных экзаменов а вузы. Вопросы, тесты и задания выстроены по вариантам в соответствии со структурой и содержанием как линейных, так я концентрических программ, обеспечивающих Обязательный минимум содержания образования по биологии.

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу ОНЛАЙН

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. — X., 2011. — 110с.
Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв’язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час екскурсій у природу учні вивчають видову різноманітність природи рідного краю. Про це та багато чого іншого, пов’язаного із урізноманітненням навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику.

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети ОНЛАЙН

Палійчук Н. Й. Шкільні навчальні кабінети.— X.:, 2009. — 128 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою». Вип. 10 (82)).
У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області. Для практичного використання педагогічним працівникам.

Задорожний К. М. Усі уроки біології в 11 класі. Рівень стандарту і академічний рівень ОНЛАЙН

Задорожний К. М. Усі уроки біології в 11 класі. Стандарт і академічний рівень.— X., 2011.— 191, [1] с.: табл. — (Серія «Усі уроки»).

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за чинною програмою 2010 року. Розробки уроків містять багато сучасної наукової інформації, яку можна також використовувати під час додаткових занять або в процесі підготовки до олімпіад і турнірів. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою.

Задорожний К. М. Біологія 11 клас. Рівень ствндарту і академічний рівень. Серія «Мій конспект» ОНЛАЙН

Задорожний К. М. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. — Х.: Вид. група «Основа», 2011. — 104 с.: табл. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за новою програмою 2010 року. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою. Для забезпечення можливості зручного використання матеріали до кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші.

Богданов Н.А. ЕГЭ. Биология. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ ОНЛАЙН

Богданов, Н.А. ЕГЭ. Биология. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие / Н.А. Богданов. — М., 2010. — 118, [2] с. (Серия «ЕГЭ. Практикум»)
Практикум ЕГЭ по биологии предназначен как для работы в классе, так и для самостоятельного контроля знаний.
Предлагаемое пособие содержит тренировочные варианты тестовых заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии, составленных с учетом всех особенностей и требований ЕГЭ.
Особое внимание уделяется отработке навыков правильного заполнения бланка ответов.
Учащемуся предлагается выполнить реальный экзаменационный тест, заполняя при этом реальный бланк ответов на задания ЕГЭ.
Приводятся примеры типичных ошибок при заполнении бланков, которые даже при правильно выполненных заданиях ведут к снижению оценки.
Практикум предназначен для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, преподавателей и методистов, использующих тесты для подготовки к Единому государственному экзамену.

загрузка...
×