Архив рубрики: География для школьников

Збірник завдань для ДПА-2015 з географії для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії : 11-й клас / Р.В. Гладковський та ін. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 128 с.
Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми предмета «Географія». Основна мета посібника — забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень випускників під час проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант письмової роботи для державної підсумкової атестації складається з 5 видів різнорівневих тестових завдань, на його виконання відводиться 90 хвилин.

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії для 9 класу ОНЛАЙН

Довгань A.I. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас / А.І. Довгань, B.B. Совенко. — Київ : Генеза, 2015. — 72 с.
Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного курсу «Географія України». Основна мета посібника — допомогти вчителю підготувати варіанти контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 23 завдань.

Курашева Е.М. География России 8-9 классы в схемах и таблицах ОНЛАЙН

Курашева Е.М. География России: 8-9 классы: в схемах и таблицах / Е.М. Курашева. — 2-е изд., исправл. — М., 2011. — 222 с.
Данное пособие полностью соответствует новому образовательному стандарту (второго поколения).
В пособии представлены сигнал-конспекты к школьному курсу «География России. 8-9 классы». В таблицах и диаграммах приведены статистические данные за последние годы.
Особое внимание уделяется изучению экономических районов как наиболее трудному для усвоения материалу.Россия. Природа и население. Учебник по географии для 8 класса под ред. А. И. Алексеева ОНЛАЙН

География. Россия. Природа и население. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. — 9-е изд., перераб. и доп. — М., 2007. — 304 с.
Учебник написан с учетом основных тенденций изучения географии в современной школе и реализует комплексный подход к изучению курса географии своей страны в 8—9 классах. Курс «География России» состоит из двух частей. Данная книга является первой частью учебника и включает разделы, посвященные природе и населению России.

Захоплююча географія для допитливих ОНЛАЙН

Товстий В.П. Захоплююча географія для допитливих. — 2009
Географія — одна з найдавніших наук. Їй уже майже 2500 років. Видатний давньогрецький учений Ератосфен, що жив в Олександрії у 275—195 pp. до н. е., є основоположником цієї науки. Окрім цього, він першим увів термін «географія», яким назвав свою тритомну працю. Ллє, на жаль, цілком вона не збереглася.
Саме Ератосфен першим довів твердження Піфагора, що Земля має форму кулі, і саме він першим виміряв земний меридіан.

×