Задорожний К. М. Біологія 11 клас. Рівень ствндарту і академічний рівень. Серія «Мій конспект» ОНЛАЙН

Задорожний К. М. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. — Х.: Вид. група «Основа», 2011. — 104 с.: табл. — (Серія «Мій конспект»).

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за новою програмою 2010 року. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою. Для забезпечення можливості зручного використання матеріали до кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші.

ЗМІСТ
Календарно-тематичне планування ………………………………….4
Тема. Розмноження організмів……………………………………….7
Урок 1. Нестатеве розмноження організмів……………………………………7
Урок 2. Статеве розмноження організмів……………………………………..9
Урок 3. Будова й утворення статевих клітин…………………………………..11
Тема. Закономірності спадковості………………………………………..13
Урок 4. Основні поняття генетики………………………………………..13
Урок 5. Методи генетичних досліджень …………………………………….15
Урок 6. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи…………………..17
Урок 7. Хромосомна теорія спадковості …………………………………….19
Урок 8. Зчеплене успадкування…………………………………………21
Урок 9. Взаємодія генів. Позаядерна спадковість………………………………..23
Урок 10. Узагальнення та контроль знань з теми…………………………………25
Тема.  Закономірності мінливості…………………………………….27
Урок 11. Комбінативна мінливість………………………………………..27
Урок 12. Мутаційна мінливість………………………………………….29
Урок 13. Види мутацій. Мутагени ………………………………………..31
Урок 13 (академічний рівень). Види мутацій. Мутагени……………………………..33
Урок 14. Модифікаційна мінливість……………………………………….35
Тема. Генотип як цілісна система…………………………………….37
Урок 15. Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів…………………..37
Урок 16. Генетика людини…………………………………………….39
Урок 17. Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу………………………….41
Урок 18. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів………………..43
Урок 19. Основні напрямки сучасної біотехнології………………………………..45
Урок 20. Узагальнення та контроль знань з теми…………………………………47
Тема. Індивідуальний розвиток організмів………………………………49
Урок 21. Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток . . 49
Урок 22. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму……………..51

Урок 23. Діагностування вад розвитку людини та їх корегування………………………..53
Урок 24. Життєвий цикл у рослин і тварин……………………………………55
Урок 25. Ембріотехнології. Клонування……………………………………..57
Урок 26. Узагальнення й контроль знань з теми…………………………………59
Тема. Популяція, екосистема, біосфера…………………………………61
Урок 27. Характеристика популяцій. Статева й вікова структура популяції. Фактори, які впливають
на чисельність популяції ……………………………………….. 61
Урок 28. Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування.
Біологічні адаптивні ритми організмів ………………………………… 63
Урок 29. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань………………………65
Урок 30. різноманітність екосистем. розвиток і зміни екосистем………………………..67
Урок 31. Взаємодії організмів у екосистемах…………………………………..69
Урок 32. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем ……………..71
Урок 33. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. і. Вернадського про біосферу. роль живих організмів
у біосфері. Біомаса……………………………………………73
Урок 34. Вплив діяльності людини на стан біосфери……………………………….75
Урок 35. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери…………………………….77
Урок 36. Узагальнення та контроль знань з теми…………………………………79
Тема. Основи еволюційного вчення…………………………………..81
Урок 37. Становлення еволюційних поглядів…………………………………..81
Урок 38. Синтетична теорія еволюції……………………………………….83
Урок 39. Природний добір…………………………………………….85
Урок 40. Вид, видоутворення. Мікроеволюція…………………………………..87
Урок 41. Адаптації як результат еволюційного процесу……………………………..89
Урок 42. Макроеволюційний процес……………………………………….91
Урок 43. Сучасні уявлення про фактори еволюції………………………………..93
Тема. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу…………………95
Урок 44. Гіпотези виникнення життя на Землі………………………………….95
Урок 45. Еволюція одноклітинних і багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ………97
Урок 46. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем………………….99
Урок 47. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку……………….101
Урок 48. Узагальнення й контроль знань з теми………………………………..103

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×