Довгань Г. Д. Усі уроки географії у 6 класі ОНЛАЙН

Довгань Г. Д. Усі уроки географії у 6 класі.— X., 2007.- 288 с.
Посібник містить розробки усіх уроків географії у 6 класі за Програмою 12-річігої школи з використанням сучасних методів та прийомів навчання. Особливу увагу автор приділив рекомендаціям щодо проведення етапу мотивації, а також варіативності завдань для актуалізації та закріплення. Пропонуються також додаткові матеріали, завдання творчого рівня. Для вчителів географії, студентів ВНЗ.
ЗМІСТ
Передмова ……………………………………………………З
ВСТУП
Урок 1. Ізографія наука про Землю……………………………….8
Урок 2. Спостереження за погодою, висотою Сонця над горизонтом, сезонними змінами в природі……………………………….10
Розділ I. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ
Урок 3. Давня епоха вивчення Землі……………………………….14
Урок 4. Географія Середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттути…………………….18
Урок 5. Епоха Великих географічних відкриттів. Подорож Христофора Колумба………………21
Урок 6. Навколосвітні подорожі. Відкриття Австралії. Походи землепрохідців………………….26
Урок 7. Подорожі Нового часу. Сучасні географічні відкриття……………3d
Урок 8. Географія — наука про природу, населення та його господарську діяльність. Географічне пізнання Землі……….37
Розділ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ
Урок 9. Способи зображення Землі………………………………..41
Урок 10. План місцевості…………………………………………44
Урок 11. Масштаб та його види……………………………………47
Урок 12. Географічні карти. Способи картографічних зображень………….51
Урок ІЗ. Визначення напрямків на місцевості, плані та карті. Орієнтування на місцевості……………………………57
Урок 14. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті……….61
Урок 15. Градусна сітка на глобусі і географічній карті………………….67
Урок 16. Географічні координати…………………………………..72
Урок 17. Визначення географічних координат і відстаней за географічною картою. Практична робота № 5…………..77
Урок 18. Подорож географічною картою і планом місцевості……………..81
Розділ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
Урок 19. Внутрішня будова Землі. Літосфера………………………….86
Урок 20. Літосферні плити. Походжеппя материків і океанів……………..89
Урок 21. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Сейсмічні пояси. Землетруси………………………….93
Урок 22. Вулканізм та супутні йому явища……………………………98
Урок 23. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори………….102
Урок 24. Основні форми рельєфу Землі. Рівнини……………………..108
Урок 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори……………………….. 112
Урок 26. Рельєф дна Світового океану……………………………..117
Урок 27. Земні надра. Унікальні форми рельефу та їх охорона……………121
Урок 28. Практична робота «Встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу» … 126
Урок 29. Літосфера. Урок тематичного оцінювання знань………………129
Урок З0. Склад та будова атмосфери……………………………….134
Урок 31. Температура повітря…………………………………….137

Урок 32. Теплові пояси Землі……………………………………..141
Урок 33. Атмосферний тиск……………………………………..144
Урок 34. Основні пояси атмосферного тиску на Землі………………….148
Урок35. Вітер……………………,………………………….152
Урок 36. Повітряні маси. Закономірності переміщення повітряних мас…..155
Урок 37. Водяна пара та вологість повітря. Хмарність………………….161
Урок 38. Атмосферні опади………………………………………164
Урок 39. Погода……………………………………………….170
Урок 40. Клімат……………………………………………….174
Урок 41. Кліматичні пояси та основні типи кліматів Землі………………178
Урок 42. Атмосфера. Урок тематичного оцінювання знань………………18і?
Урок 43. Гідросфера та її основні частини…………………………..189
Урок 44. Світовий океан та його частими……………………………193
Урок 45. Властивості вод Світового океану………………………….196
Урок 46. Рух води у Світовому океані………………………………200
Урок 47. Багатства вод Світового океану……………………………205
Урок 48. Води суходолу. Річка та її частини………………………….210
Урок 49. Режим та живлення річок………………………………..215
Урок 50. Озера. Болота. Штучні водойми……………………………21S
Урок 51. Льодовики та багаторічна мерзлота…………………………223
Урок 52. Підземні води………………………………………….227
Урок 53. Пдроефера. Узагальнення………………………………..232
Урок 54. Гідросфера. Урок тематичного оцінювання знань……………..235
Урок 55. Біосфера……………………………………………..240
Урок 56. Ґрунти……………………………………………….245
Урок 57. Природні комплекси. Географічна оболонка………………….24S
Урок 58. Закономірності географічної оболонки. Кругообіг речовин. Зональні н азональні природні комплекси……………….251
Розділ IV. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Урок 59. Кількість і розташування населення Землі…………………255
Урок 60. Людські раси………………………………………….258
Урок 61. Народи та держави……………………………………..262
Урок 62. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини…..266
Урок 63. Використання природних багатств людиною…………………270
Урок 64. Населення та навколишнє середовище: проблеми його забруднення та охорони………273
Урок 65. Біосфера. Географічна оболонка. Людство на Землі. Людина та геоірафічна оболонка. Тематичне оцінювання……280
Додатковий матеріал до уроку «Гори»………………………………284
Література………………………………………………….286

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×