Туманцова О.О. Фізика 10 клас. Рівень стандарту. Розробки уроків ОНЛАЙН

Туманцова О. О. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків / О. О. Туманцова., 2010.— 320 с. + Додаток (16 с.).

Посібник складений відповідно до чинної програми курсу фізики 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації навчання на рівні стандарту.

Видання являє собою детальні конспекти уроків, які містять план вивчення нового матеріалу; зведену план-схему уроку з орієнтовним розподілом часу за етапами уроку та методами і формами роботи з класом; комплекс вправ і задач для закріплення й контролю засвоєння навчального матеріалу; описи демонстрацій та експериментів.

До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план.

Призначено для вчителів фізики і студентів вищих педагогічних закладів освіти.

Посібник містить конспекти уроків з фізики, складені відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів і призначені для організації навчання в 10 класі на рівні стандарту. Пропоновані матеріали спрямовано на опанування учнями наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності.

Наведені в посібнику конспекти уроків мають подвійну нумерацію: перше число є наскрізним порядковим номером уроку, друге — номером уроку в конкретному розділі курсу- Для кожного уроку наведено тему, мету, тип, план-схему з орієнтовним розподілом часу за етапами уроку та методами і формами роботи з класом, зазначено обладнання, необхідне для проведення демонстрацій.

Для уроків засвоєння нових знань і комбінованих уроків запропоновано план вивчення нової темі^(його доцільно записувати на дошці, щоб, користуючись ним, учні могли самостійно визначати мету уроку, робити висновки стосовно досягнення поставленої мети); наведено запитання для організації бесіди чи фронтального опитування, вміщено фізичні диктанти.

Для уроків застосування знань, умінь і навичок наведено алгоритми розв’язування типових фізичних задач, запропоновано приклади їх розв’язування. Діагностику навчальних досягнень учнів передбачено здійснювати шляхом написання самостійних робіт за наведеним автором текстом або за посібником [2], контроль і корекцію — за посібником [2], виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму — за посібником [3].

Залученню учнів до наукового пошуку, формуванню експериментальних умінь і навичок сприятимуть домашні завдання (серед яких є творчі й експериментальні завдання) та інтерактивні методи навчання, опис якях наведено в додатках.

Кожний урок — це творча співпраця учителя і учнів. Учитель на власний розсуд, взявши до уваги рівень підготовки класу, матеріальну базу фізичного кабінету, може змінити розподіл часу на уроці, форми і методи роботи, обсяг і рівень складності домашнього завдання тощо. Конспекти уроків, наведені в посібнику, дозволять учителю, скориставшись запропонованою основою, розробити власний сценарій уроку, надають можливість для прояву творчості. Автор посібника сподівається, що посібник буде корисним як молодим учителям, так і досвідченим педагогам.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×