Вялих Л. І. Тест-контроль. Фізика 11 клас: Зошит для самостійних та контрольних робіт ОНЛАЙН

Вялих Л. І., Чертіщева Т. В. Тест-контроль. Фізика. 11 клас: Зошит для самостійних та контрольних робіт: 2-ге вид., доп. та перероб. — Харків: ФОП Співак В.Л., 2011. — 88 с. + 56 с. вкладка: Зошит для лабораторних робіт та фізичного практикуму.
Даний робочий зошит містить тестові завдання для поточного та тематичного оцінювання учнів, а також зошит для лабораторних робіт та фізичного практикуму. Неодмінною рисою зошита є наявність усіх самостійних і контрольних робіт, розроблених у форматі тестування. Пропоноване навчальне видання допоможе вчителеві здійснити ефективний контроль над засвоєнням учнями навчального матеріалу, а учневі — зорієнтуватися у тестових завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка відповідей. Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь.
Пропоновані тести, лабораторні роботи та фізичний практикум розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………….З
Структура тестових завдань самостійних робіт……………………………………………З
Структура тестових завдань контрольних робіт……………………………………………4
САМОСТІЙНА РОБОТА № 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля……………………..5
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2. Робота з переміщення заряду в однорідному електростатичному полі.
Потенціал електричного поля………………………………………………………..7
САМОСТІЙНА РОБОТА № 3. Електроємність. Енергія електричного поля…………………………..9
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Електричне поле ……………………………………………..11
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола……….15
САМОСТІЙНА РОБОТА № 5. Електричні кола з послідовним та паралельним з’єднанням……………..17
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6. Робота та потужність електричного струму…………………………..19
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7. Електричний струм у різних середовищах……………………………21
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Електричний струм……………………………………………23
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8. Електрична та магнітна взаємодія. Індукція магнітного поля……………..27
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Силіа Лоренца……… 29
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля………………………………………………..31
САМОСТІЙНА РОБОТА №11. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.
Діючі значення напруги і сили струму ……………………..-………………………….33
САМОСТІЙНА РОБОТА № 12. Трансформатор. Передача електроенергії на відстань…………………..35

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Електромагнітне поле………………………………………….37
САМОСТІЙНА РОБОТА № 13. Коливальний контур. Гармонічні електромагнітні коливання……………41
САМОСТІЙНА РОБОТА № 14. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань………………………….43
САМОСТІЙНА РОБОТА № 15. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль……………….. 45
САМОСТІЙНА РОБОТА № 16. Електромагнітні хвилі в природі й техніці. Радіохвилі…………………47
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Електромагнітні коливання та хвилі……………………………….49
САМОСТІЙНА РОБОТА М» 17. Розвиток поглядів на теорію світла. Прямолінійність поширення світла………53
САМОСТІЙНА РОБОТА № 18. Відбивання світла. Побудова зображень у плоских дзеркалах……………..55
САМОСТІЙНА РОБОТА № 19. Закони заломлення світла. Показник заломлення…………………….57
САМОСТІЙНА РОБОТА № 20. Сферичні лінзи. Формула тонкої лінзи……………………………..59
САМОСТІЙНА РОБОТА № 21. Дисперсія. Інтерференція, дифракція та поляризація світла……………..61
САМОСТІЙНА РОБОТА № 22. Квантові постулати М. Планка. Фотони. Тиск світла. Хімічна дія світла…….63
САМОСТІЙНА РОБОТА № 23. Фотоефект. Рівняння фотоефекту……………………………….. .65
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Хвильова та квантова оптика…………………………………….67
САМОСТІЙНА РОБОТА № 24. Будова атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора……………71
САМОСТІЙНА РОБОТА № 25. Випромінювання та спектри. Спектральний аналіз ……………………73
САМОСТІЙНА РОБОТА № 26. Методи реєстрації заряджених частинок. Атомне ядро. Ядерні сили……….75
САМОСТІЙНА РОБОТА № 27. Фізичні основи ядерної енергетики. Дефект маси. Енергія зв’язку…………77
САМОСТІЙНА РОБОТА № 28. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Термоядерні реакції……79
САМОСТІЙНА РОБОТА № 29. Радіоактивність. Період піврозпаду. Закон радіоактивного розпаду……….. 81
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Квантова фізика. Атом і атомне ядро……………………………….83

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×